Şərq təbabəti

 

İnsan həyatı boyu müxtəlif növ xəstəliklər mütləq ortaya çıxır. Bəzi vəziyyətlər xırda ola bilər və vaxt keçdikcə sağala bilər. Digərləri isə şiddətli ola bilər və xüsusi müalicə və ya peşəkar tibb mütəxəssisi tələb oluna bilər. Dərman və müalicənin spesifik formaları bəzən bu cür inkişaf edən şərtləri yüngülləşdirmək və müalicə etmək üçün istifadə oluna bilər. Lakin müalicə üsullarının hamısı effektiv deyil və istədiyiniz nəticəni verə bilməz. 

Buna görə də belə vəziyyətə düşsəniz, oriyental müalicə formasını nəzərə almalısınız. Bu ənənəvi dərman sistemidir ki, əvvəlcə hər yaşdan olan xəstələrə təsir edən geniş çeşidli xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunurdu. 

 

Şərq təbabəti nədir? 

Şərq təbabətinə ənənəvi Çin təbabəti (TCM) və ya sadəcə Çin təbabəti də deyilir. Bu qədim dərman və müalicə sistemidir. Əsasən təbiətin qanun və tərzlərini dərindən anlamağa əsaslanır. Sonra bu, xəstənin orqanizminə tətbiq olunur ki, konkret vəziyyətləri, eləcə də əsas simptomları müalicə etmək lazımdır. 

Şərq təbabətində qədim fəlsəfəyə kök salmış bir sıra adətlər nəzərdə tutulur. Şərq təbabətinin qərb təbabətindən fərqləndiyi yeganə yol bütün dünyada və insan orqanizmində bağlılıq baxımındandır. Bu anlayış əsasən insanların geniş kainatın mikrokosmları olduğuna dair ənənəvi inanca əsaslanır. Təbiətlə də əlaqəlidir və qüvvələrə tabedir. 

Ümumiyyətlə, insan orqanizmi müxtəlif toxumaların, orqanların və müxtəlif hissələrin müxtəlif funksiyalarına malik olduğu orqanik sistem kimi qəbul edilir. Buna baxmayaraq, onların hamısı bir - biri ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər. Ona görə də bu o deməkdir ki, insanın sağlamlığı və xəstəliyi ümumi funksiyaları tarazlaşdırmaqla bağlıdır. 

 

Şərq təbabəti necə fəaliyyət göstərir?

Şərq təbabətində qi və ya çi kimi tanınan orqanizmin əhəmiyyətli enerjisinə əsaslanır. Qədim praktikantlar hesab edirlər ki, bu enerji bədəndəki meridianlardan (kanallardan) keçir. Bu, insanın ruhani, fiziki, emosional, eləcə də əqli sağlamlığını qorumağa və onu möhkəmlətmağa kömək edir. 

Oriyental təbabətin əsas məqsədi orqanizmin tarazlığını qorumağa və bərpa etməyə kömək etməkdir. Bu, həmçinin yin və yang kimi tanınan təbii müqavimət qüvvələri arasındakı harmoniyanı tarazlaşdırmağa kömək edir. Nəticədə bu qüvvələrin qi enerji axınını əngəlləməsinə və dəyişməsinə və müəyyən xəstəliklərə səbəb olmasına mane olur. 

Əsasən, Yin və Yanq qi keyfiyyətlərini göstərən əks qüvvələrdən bəhs edirlər. Yin dedikdə gecə, qaranlıq, soyuq, qadın və mənfi, yang isə gündüz, işıq, isti, müsbət və kişi deməkdir. İki qüvvə bütün həyat faktorlarının əks qüvvələrin kiçik bir faizini təşkil etdiyi inancı əsasında işləyir. Buna görə də onların həmişə balanslı qalmasını təmin etmək lazımdır. 

Yin və Yanq qüvvələri bir vəziyyəti müalicə etmək və ya ağrıları yüngülləşdirmək üçün müəyyən bir dərman qəbul etmək məsələsində nəzərə çarpırlar. Bu dərmanlar yalnız həkimin reseptinə əsasən qəbul etsəniz effektivdir. Lakin həddindən artıq dozada və bəzən dozada əlavə müalicə ilə bağlı problemlər yarana bilər. 

 

Şərq təbabətində tətbiq olunan praktikalar

Şərq təbabətində, əsasən, fərdi müalicəyə xüsusi diqqət yetirilir və müalicənin müxtəlif müalicə formaları nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, müalicə üsulları çox vaxt bir nəfərdən digərinə dəyişir, bu isə son tələbat və məqsədlərə əsaslanır. 

Ümumiyyətlə, bunlar oriyental təbabətdə tətbiq olunan praktikalardır; 

 • Akupunktura

Akupunktura - kiçik iynələri yuxarı dəri qatına daxil etməklə müalicənin oriyental metodudur. Bu subkutan toxumaları və ya onları işə salmaq və ya manipulyasiya etmək üçün spesifik akupunktura nöqtələrinin əzələləri ola bilər.

Qədim şərq təbabəti mütəxəssislərinə əsaslanaraq insan orqanizmi 12 əsas kanal (meridian) ilə əlaqəli olan bir çox akupunktur nöqtələrdən ibarətdir. Bu meridianlar bədən səthi ilə daxili orqanlar arasında qi enerjisinin aparılmasında mühüm rol oynayırlar. 

Ümumilikdə akupunktura yin və yang arasında balansı qorumağa kömək edir. Nəticədə bu, insanın bütün bədənindəki qi enerjisinin standart axınına imkan verir. Həmçinin həm bədənin, həm də zehnin orta sağlamlığını bərpa etməyə kömək edir. 

 

 • Akupressür

Akupressür iynəsiz akupunktur müalicəsi formasıdır. Əksinə, bədənin konkret nöqtələrinə barmaq ucları ilə əllə təzyiq tətbiq etmək lazımdır. Akupressuranın məqsədi meridianlarda yatan akupunktura və akupressura nöqtələri üzərində güc tətbiq etməkdir. 

Acupressure adətən meridiandakı blokajları təmizləmək üçün istifadə olunur. Bu ona görə baş verir ki, qi enerji axını bəzən istənilən meridian nöqtəsində bloklana bilər. Bu hal hər dəfə baş verdikdə meridian boyunca hər hansı bir hissədə spesifik əlamət və pozulmalara təsir edir. Buna görə də akupressure və akupunktura nöqtələrinə təzyiq tətbiq etmək meridianın kilidini açmağa kömək edir, buna görə də vəziyyəti və onunla bağlı simptomları yenidən

 

 • Moxibustion 

Moxibustion - ənənəvi otların xüsusi növlərini yandırmaqla bağlı müalicəvi variantdır. Sonra istilik və tüstü orqanizmin spesifik nöqtələrinə tətbiq edilir. Bu metod əsasən akupunktura ilə birlikdə aparılır. 

Oriental dərman təminatçılarının sözlərinə görə, moksibussiya proseduru zamanı istehsal olunan istilik meridianlar vasitəsilə bədən daxilində qi axınına səbəb olur. Buna görə də, stimullaşdırıcı qi axını olduqca vacibdir, çünki xəstənin gündəlik sağlamlığını qorumağa və bərpa etməyə kömək edir. 

 

 • Tui Na

Tui Na alternativ oriyental təbabətin bir növüdür ki, akupressür və masaj kimi bədən işləri ilə bağlıdır. Bədən daxilində qi enerjisinin axınını stimullaşdırır və gücləndirir. 

Tui Na əsasən meridian boyunca nöqtələrdəki blokajları aradan qaldırmaqla işləyir. Bu isə son nəticədə qi tarazlığını bərpa edir və xəstənin ümumi sağlamlığını və sağlamlığını artırır. 

 

 • Cupping terapiyası 

Bu, kiçik yuvarlaq invertasiyalı fincanların istifadəsi ilə bağlı müalicəvi praktikadır. Bu fincanlar sadəcə qısa müddət ərzində vakuum effekti istifadə edərək xüsusi bədən hissələrinə yerləşdirilir. Əsasən, cupping terapiyası, fincanların içərisində dərinin çəkilməsinin həmin bədən hissəsi daxilində qan axınına səbəb olduğuna inam və anlayış əsasında işləyir. 

 

 • Pəhriz və qidalanma 

Pəhriz və qidalanma başqa bir oriental tibb praktikasıdır. Əsasən qidanın insanın orqanizminə təsirinin ənənəvi inanc və anlayışına əsaslanır. Ənənəvi tibb mütəxəssislərinin sözlərinə görə, balanslaşdırılmış pəhriz adətən 5 fərqli zövqdən ibarətdir. Bura qatır, acı, şirin, duzlu və ədviyyatlı olur. Acı, acı və duzlu dadlar soyuducu təsirlə müşayiət olunur. Digər tərəfdən, ədviyyatlı dad istiləşmə təsiri ilə gəlir, şirin dadı isə möhkəmləndirici təsirə malikdir. 

Beləliklə, bu o deməkdir ki, xüsusi dadı olan qida növü bu xüsusiyyətlərin bəzilərinə malikdir. Bu xüsusiyyətlərin müxtəlif şərait və onunla bağlı simptomların sağaldığı güman edilir. Onlar həmçinin immun sistemini gücləndirir və insanın sağlamlığını yaxşılaşdırır. 

 

 • Tai chi  

Tai chi — geniş yavaş, lakin sabit məşqlər ilə müşayiət olunan zehni və bədən müalicəsi variantıdır. Həmçinin meditasiya, hərəkət və ritmik tənəffüs kimi bir neçə fəaliyyətin birləşməsini nəzərdə tutur. Ənənəvi oriyental təbabətin prinsiplərinə əsaslanaraq tai çi fəaliyyəti qi enerjisinin axınını stimullaşdırır və artırır. Sonda isə istənilən sağlamlıq vəziyyətindən sağalmanı asanlaşdırır və sürətləndirir. 

Bundan əlavə, tai çi fərdin həm fiziki, həm də psixi sağlamlığını yaxşılaşdırır. Bu, tarazlığı, duruş, möhkəmliyi və çevikliyi qorumağa kömək edir. Şərq təbabəti üzrə də belə hesab edirlər ki, tai chi müxtəlif yollarla kömək edir məsələn; 

 • Əhval-ruhiyyənin yaxşılaşdırılması
 • Müəyyən xəstəliklərin yaratdığı ağrıları aradan qaldırır
 • Ürəyin sağlamlığının, onun funksiyalarının və fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması
 • Orqanizmin immun sisteminin gücləndirilməsi

 

 • Herbal tibb 

Bir neçə növ otlar var ki, əksər praktiklər müxtəlif sağlamlıq şərtlərini müalicə etmək və idarə etmək üçün istifadə edirlər. Bu otlar adətən müxtəlif bitkilərin müxtəlif kök, toxum, gövdə və yarpaqlarından alınır. Bu bitkilərin bəzilərinə zəncəfil, darçınlı bark, ginsenq, licoris və daha bir çox bitkilər aiddir. 

Daha yaxşı nəticələr və dad üçün bu otlar adətən birləşərək formul yaradırlar. Sonra ənənəvi çay, qranul, toz, maye ekstraktı və kapsul şəklində dispetçer edilir və ya idarə olunur. 

 

Şərq təbabəti üsulu ilə müalicə olunan xəstəliklər

Oriyental təbabətin ilkin məqsədi xəstəliklərin müalicəsi, bununla bağlı əlamətlərin və əlamətlərin aradan qaldırılmasıdır. Həmçinin sağlamlıq vəziyyətinin və ya simptomların təkrar olunmamasına kömək edir. Əsasən tibb həkimləri müxtəlif şərtlərin müalicəsi üçün oriyental dərman tövsiyə edə bilərlər; 

 • Narahatlıq 
 • Diabet 
 • Allergik reaksiyalar 
 • Depressiya 
 • Kürək və boyun ağrıları
 • Artrit, xüsusilə revmatizm 
 • Yüksək qan təzyiqi
 • Ekzema, kovan, akne və ya psoriaz kimi dəri şəraiti
 • Parkinson xəstəliyi
 • Yuxu pozğunluğu və ya yuxusuzluq
 • Piylənmə 

Bundan başqa, müxtəlif tibb sahələrində əlaqəli vəziyyətləri aradan qaldırmaq üçün oriyental təbabətdən istifadə etmək olar. Bu şərtlərə aiddir; 

 • Tənəffüs sisteminin pozğunluqları 
 • Nevroloji pozğunluqlar
 • Reproduktiv sistemin pozulması 
 • Psixi sağlamlıq və emosional məsələlər 
 • Muskuloskeletal pozğunluqlar
 • Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri 
 • Göz, qulaq və ağız boşluğunun pozulması

 

Yekun 

Şərq təbabəti müalicə alternatividir. Əgər digər müalicə formaları cavab vermirsə, əksər həkimlər məsləhət görə bilərlər. İnsanın ümumi rifahına təsir edən sağlamlıqla bağlı məsələlərin və onunla bağlı simptomların geniş miqyasda müalicəsində istifadə oluna bilər. Əsasən, oriyental tibb sizə sağlam olmaq üçün meridianlar vasitəsilə daimi və standart qi axınına təsir etməklə işləyir. 

Bu cür müalicə xidmətləri üçün siz həmişə CloudHospital tibbi platformasını nəzərdən keçirə bilərsiniz. Burada həm kəskin, həm də xroniki vəziyyət üçün geniş xidmət və müalicə variantları təklif olunur. Bundan başqa, bu, sizə təkcə təlim keçmiş deyil, həm də uzun illər təcrübəsi olan peşəkar oriyental tibb mütəxəssislərinə müraciət etmək imkanı verir.