Екстракорпорална мембранна оксигенация (ECMO)

Последна актуализирана дата: 12-May-2023

Първоначално написано на английски