Каротидна ултрасонография

Последна актуализирана дата: 30-Oct-2023

Първоначално написано на английски