Висока корекция на късогледството /ICL хирургия (и двете очи)

Последна актуализация на датата: 20-Aug-2023

Първоначално написано на английски