Tuto stránku spravuje výhradně nemocnice pro veškerou komunikaci.

Dr. Kolli Sireesha

Dětská alergie · Novorozenecká onemocnění

Volání zdarma - Volejte nemocnice po celém světě zdarma pomocí internetu

Nemocnice Udbhava

Telangana, India

2012

Rok nadace

100

Postele

120

Zdravotnický personál

Kontaktní informace

Miyapur Rangareddy Telangana India

O

Dr. Kolli Sireesha je zkušený a vysoce kvalifikovaný pediatr a neonatolog v nemocnici Udbhava s pozoruhodnými 15 lety zkušeností v oblasti medicíny. Díky odborným znalostem v oblasti dětských alergií a novorozeneckých onemocnění se stala důvěryhodným zdravotníkem ve své specializaci. Dr. Sireesha dokončila DCH (Diploma in Child Health) na Ranga Raya Medical College a titul MBBS na Sri Siddhartha Medical College. Dříve Dr. Sireesha působila jako řídící partnerka v dětské nemocnici Udbhava, což dále vyzdvihlo její vůdčí a administrativní schopnosti při poskytování kvalitní péče dětem. Od roku 2004 je registrována u Lékařské rady Ándhrapradéše s registračním číslem 51782. Tato akreditace odráží její dodržování profesních standardů a závazek udržovat si své lékařské znalosti a dovednosti. Služby Dr. Sireeshy zahrnují širokou škálu pediatrické a neonatologické péče. Jako neonatoložka se specializuje na poskytování specializované péče o novorozence, zajištění jejich pohody a řešení jakýchkoli zdravotních problémů, které mohou nastat v kritických raných fázích života. Jako pediatrička se stará o zdravotní potřeby kojenců, dětí a dospívajících a nabízí komplexní péči po celou dobu jejich vývojového věku. Odborné znalosti Dr. Sireeshy sahají i na dětské alergie, což jí umožňuje efektivně diagnostikovat a zvládat alergické stavy u dětí. S hlubokým porozuměním složitým reakcím imunitního systému u mladých pacientů poskytuje léčebné plány na míru ke zmírnění alergií a zlepšení kvality života svých pacientů. Kromě svých specializovaných oblastí nabízí Dr. Sireesha služby, jako je léčba virové horečky a pediatrické zdravotní prohlídky. Je dobře obeznámena s diagnostikou a léčbou virových horeček, zajišťuje přesnou diagnózu a vhodnou léčbu na podporu rychlého zotavení. Dále zdůrazňuje důležitost pravidelných zdravotních prohlídek dětí, které poskytují komplexní hodnocení pro sledování růstu, vývoje a celkové pohody. Oddanost Dr. Sireishy svým pacientům je zřejmá z jejího odhodlání držet krok s nejnovějšími pokroky ve svém oboru. Aktivně se zapojuje do dalšího vzdělávání lékařů, účastní se konferencí, seminářů a workshopů, aby si rozšířila své znalosti a dovednosti. Tím, že je neustále informována o nových výzkumech a léčebných metodách, zajišťuje, aby její pacienti dostávali péči nejvyšší kvality. V nemocnicích Udbhava vzbuzuje soucitný přístup Dr. Sireeshy spolu s jejími odbornými znalostmi důvěru v její pacienty a jejich rodiny. Pozorně naslouchá jejich obavám, provádí důkladná hodnocení a navrhuje individuální léčebné plány, které splňují specifické potřeby každého dítěte. Odhodlání Dr. Sireisha poskytovat optimální péči, její rozsáhlé zkušenosti a komplexní rozsah služeb z ní činí neocenitelný přínos pro nemocnice Udbhava a zdravotnickou komunitu jako celek.