Tuto stránku spravuje výhradně nemocnice pro veškerou komunikaci.

Volání zdarma - Volejte nemocnice po celém světě zdarma pomocí internetu

Fakultní nemocnice v Motole

Hlavní město Praha, Czechia

1971

Rok nadace

663

Lékaři

2.2K

Postele

6.1K

Zdravotnický personál

Mluvené jazyky

 • Čeština

Vše / Top Speciality

 • Vrozené srdeční choroby

 • Laparoskopická urologická chirurgie

 • Fototerapie

 • Cukrovka

 • Minimálně invazivní operace páteře

 • Uzávěr zařízení defektu síňového septa (ASD)

 • Dětské srdeční katetrizace

 • Chronické srdeční selhání

 • Kryokonzervace embryí

 • ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie)

 • Dětské onemocnění srdce

 • Dětská operace bypassu koronární arterie

 • Obezita

 • PICSI

 • Endoskopická operace krku

 • Dermatochirurgie

 • Rozmrazování embryí

 • Ošetření embryonálním lepidlem

 • Vestibulární schwannom

 • Onemocnění aortální chlopně

 • Asistované šrafování

 • IUI (intrauterinní inseminace)

 • Dilatační kardiomyopatie

 • odběr spermií, kultivace vajíček, kultivace blastocyst, anestezie, embryotransfer

 • Endoskopická operace páteře

 • Implantace srdečního zařízení

 • Echokardiografie

 • Onemocnění prostaty

 • Oplodnění in vitro (IVF)

Kontaktní informace

84 V Úvalu Praha 5 Hlavní město Praha Hlavní město Praha Czechia

O

Fakultní nemocnice v Motole je jedním z nejvýznamnějších zdravotnických zařízení v České republice. Jeho význam spočívá nejen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale také v téměř ojedinělé homogenní koncentraci všech provozů na jednom místě, konkrétně ve dvou stavebních monoblocích. Tímto způsobem jsou sdruženy specializované lékařské a ošetřovatelské týmy z mnoha oborů, které se v případě potřeby mohou okamžitě spojit a poskytnout komplexní a kompletní péči. Právě komplexnost a úplnost je dlouholetou myšlenkou nemocnice. Široká škála oborů pokrývá téměř všechny otázky běžné lékařské péče a plynule přechází na specializovanou a superspecializovanou péči. Fakultní nemocnice v Motole slouží pro řadu zdravotnických pracovišť v České republice jako vyšší instance případů, které jsou již nad jejich možnosti. V posledních letech se motolská nemocnice díky silné specializaci v některých oborech, zejména pediatrii, stala cílem zahraničních pacientů. To z ní činí světově uznávanou a dobře známou lékařskou kapacitu, která splňuje globální požadavky na péči o pacienty. V roce 2006 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce dětské části nemocnice. Pouze pro ilustraci. Bylo zbouráno a odvezeno 5 000 tun materiálu. Všechny staticky poškozené konstrukce byly opraveny (statika byla nad rámec bezpečnosti). Nově bylo také instalováno 4500 km kabelových rozvodů a instalovány nejmodernější technologie. Nově zrekonstruovaná budova dětské části je navržena ve tvaru kříže, od kterého jsou jednotlivá ramena pojmenována podle velkých písmen abecedy A, B, C a D. Centrum tvoří komunikační uzel a je označeno písmenem S. Součástí budovy je heliport, který umožňuje rychlý transport pacienta na urgentní příjem. Dítě do 50 sekund a dospělý do 5 minut. Rekonstrukci samostatného křídla C přivezli dětští pacienti 10 pater nadstandardně vybavených lůžkových pokojů jedno patro lékařských pokojů; jedno patro mléčné kuchyně 3 technická podlaží 186 lůžek V dalších etapách je plánována rekonstrukce zbývajících ramen kříže. Nebude to však mít tak velký dopad na chod nemocnice, protože restriktivní centrum již vzniklo. Jsou tak vytvořeny podmínky pro dokončení rekonstrukce celé Dětské fakultní nemocnice v Motole. Posláním FN Motol je léčit pacienty na základě současných poznatků lékařské vědy a poskytovat svým klientům komplexní a kvalitní, vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: Sloužíme generacím. Vizí do budoucna je, aby se nemocnice stala "vlajkovou lodí" českého zdravotnictví v oblasti všeobecné a specializované péče. Efektivní systém řízení nemocnice, včetně plánu neustálého zlepšování kvality, je nezbytný pro naplnění poslání a vize. - Poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. - Největší zdravotnické zařízení v České republice - Skládá se ze dvou vzájemně propojených monobloků a několika samostatných pavilonů. Má dvě lůžka. - Ambulantní léčba pro více než milion pacientů ročně. - Na lůžku ročně ošetří více než 77 pacientů. - Má téměř 6 000 zaměstnanců. Fakultní nemocnice v Motole se stane fakultní nemocnicí – jedním z klíčových českých i evropských akreditovaných pracovišť – ekonomicky stabilní a vědecky inovativní, poskytující pacientům komplexní zdravotní péči na mezinárodně srovnatelné úrovni od prenatálního věku až po stáří – která bude přátelská ke svým pacientům, návštěvníkům, studentům i personálu. Fakultní nemocnice Motol obhájila vysoce prestižní certifikát kvality u Spojené akreditační komise. Externí audit, kterým nemocnice prošla v posledním lednovém týdnu, se zabýval plněním akreditačních standardů pro nemocnice. Výsledkem auditu je uznání, že nemocnice splnila všechny standardy kvality a ukazatele bezpečnosti oddělení a vytvořila podmínky pro poskytování kvalitní a bezpečné péče. Úroveň poskytování zdravotních služeb z hlediska jejich kvality a bezpečí ve Fakultní nemocnici Motol je hodnocena externím hodnocením kvality a bezpečí zdravotních služeb. Nemocnice má zaveden systém řízení kvality a bezpečnosti v souladu s akreditačními standardy pro nemocnice Spojené akreditační komise, které se překrývají a rozšiřují: Požadavky na vnitřní systém hodnocení kvality a bezpečnosti ve smyslu ustanovení § 47 odst. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, resp. minimálních požadavcích dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 16/2015, 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Minimální standardy hodnocení dle vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče. Úroveň kvality a bezpečí zdravotních služeb dokládá akreditace Fakultní nemocnice Motol v rozsahu výše uvedených standardů kvality. Fakultní nemocnice v Motole dosud získala akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro řadu vzdělávacích programů. Realizuje programy pro sestry v oborech perioperační péče, anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče; ošetřovatelská péče v pediatrii; intenzivní péče v pediatrii; laboranti v oborech klinické biochemie, lékařské imunologie, hematologie a transfuzní služby; a zdravotničtí a sociální pracovníci. Fakultní nemocnice v Motole se jako jedna z prvních nemocnic v České republice zapojila v roce 2003 do mezinárodního programu Zdravé nemocnice: Nemocnice podporující zdraví. V praxi to znamená, že nemocnice uplatňují zásady podpory zdraví deklarované WHO. V rámci programu bylo vyvinuto pět standardů podpory zdraví, které se zaměřují na hodnocení potřeb pacientů, informování pacientů, mezioborovou spolupráci a kontinuitu péče, podporu zdravého prostředí a management. Efektivita a soulad s normami se posuzuje na základě měřitelných kritérií formou sebehodnocení. Výstupy sebehodnocení slouží ke stanovení nápravných opatření. Nedílnou součástí je také sledování dopadu nápravných opatření (např. zvýšení dostupnosti informačních a edukačních materiálů posílí účast pacientů na podpoře vlastního zdraví; výsledný efekt bude zjištěn v průzkumu spokojenosti pacientů).