Video-potpomognuta torakoskopska kirurgija (VATS)

Datum posljednjeg ažuriranja: 11-Jun-2023

Izvorno napisano na engleskom