ამ გვერდს მხოლოდ საავადმყოფო მართავს ყველა კომუნიკაციისთვის.

Dr. Ratsatsi Tadi

ღრუს მკურნალობა ·

უფასო ზარი - დარეკეთ საავადმყოფოებში მთელს მსოფლიოში უფასოდ ინტერნეტის გამოყენებით

კომფორტის სტომატოლოგია

Free State, South Africa

1

ექიმები

Საკონტაქტო ინფორმაცია

57 Commissioner Street, Shop no.:4 C+C Center, BETHLEHEM, 9701

შესახებ