ძვლის მინერალური დენსიდომეტრია

ბოლო განახლების თარიღი: 18-Jun-2021

თავდაპირველად დაიწერა ინგლისურად