ენდოსკოპიური პოლიპექტომია

ბოლო განახლების თარიღი: 04-Mar-2023

თავდაპირველად დაიწერა ინგლისურად