ინტენსივობის მოდულირებული სხივური თერაპია (IMRT)

ბოლო განახლების თარიღი: 29-Oct-2023

ორიგინალურად დაწერილი ინგლისურად