თანდაყოლილი სისხლძარღვოვანი მალფორმაცია

ბოლო განახლების თარიღი: 12-Jun-2023

თავდაპირველად დაიწერა ინგლისურად