Эмчек калыбына келтирүү

Акыркы жаңыртылган дата: 14-Jun-2023

Башында англис тилинде жазылган

Эмчек калыбына келтирүү

Жалпы көрүү

Сүт эмчек рак аялдарда эң көп оору жана рак өлүмүнүн экинчи чоң себеби болуп саналат. Рак диагнозу коюлгандан кийин деформациялоо операциясынын кошумча тынчсыздануусу мастэктомия менен ооруган бейтаптардын терапиясында жана жалпы психологиялык калыбына келишинде чоң роль ойнойт. Онкологикалык терапия бүткөндөн кийин пластикалык хирург, бейтап жана алардын эмчек хирургу менен биргеликте бейтаптын денесинин сүрөтүн калыбына келтирүү стратегиясын иштеп чыгат.

Эмчек калыбына келтирүү хирургиясы эмчектин формасын жана көрүнүшүн калыбына келтирүү үчүн эмчек рак оорусун дарылоонун алкагында операция жасаган аялдар тарабынан тандалышы мүмкүн. Эмчек калыбына келтирүү мастэктомиядан, люмпэктомиядан же тубаса деформациядан кийин бир же эки көкүрөктү нормалдуу формага, сырткы көрүнүшүнө, симметриясына жана өлчөмүнө кайтарууну максат кылат

 

Эмчек калыбына келтирүү деген эмне?

mastectomy

Мастэктомиясы бар көптөгөн аялдар (эмчек рак оорусун айыктыруу же алдын алуу үчүн бүт көкүрөгүн алып салуу хирургиясы) алынып салынган эмчек формасына ээ болушу мүмкүн.

Көкүрөгүн калыбына келтиргиси келген аялдар муну ар кандай жолдор менен жасай алышат. Эмчек имплантанттары аялдын көкүрөгүн калыбына келтирүү үчүн колдонулушу мүмкүн (туз же силикон). Алар ошондой эле автологдук ткандар (дененин башка жерлеринен ткандар) менен калыбына келтирилиши мүмкүн. Эмчек калыбына келтирүү үчүн кээде имплантанттар да, автологдук ткандар да иштешет.

Эмчек калыбына келтирүү хирургиясы мастэктомия учурунда (тез арада калыбына келтирүү деп аталат) же мастэктомия кесүүлөрү айыктырылгандан жана сүт эмчек рак терапиясы бүткөндөн кийин жасалышы мүмкүн (же башталышы мүмкүн). Кайра куруу мастэктомиядан кийинки айлар, атүгүл жылдарга кечиктирилиши мүмкүн.

Мастэктомиядан кийин емізік жана ареола сакталбаса, кайра куруунун акыркы баскычында кайра курулган эмчекке кайра жаратылышы мүмкүн. Эмчек калыбына келтирүү хирургиясы эки эмчек бирдей өлчөмдө жана формада болушун камсыз кылуу үчүн экинчисине операция, же контралатералдык, эмчек камтышы мүмкүн.

Эмчек калыбына келтирүү, адатта, эки категорияга кирет: 

 • Имплантантка негизделген калыбына келтирүү же 
 • Клапанды калыбына келтирүү.  

Эмчек имплантанттары жаңы эмчек үйүрдү курууга жардам берүү үчүн имплантанттарды калыбына келтирүүдө колдонулат. Клапанды (же автологдук) калыбына келтирүү жаңы эмчек өндүрүү үчүн дененин башка жеринен бейтаптын өз ткандарын колдонгон эмчек калыбына келтирүүнүн бир түрү болуп саналат. Кайсы альтернатива артыкчылыктуу экенин чечүүдө ар түрдүү өзгөргүчтөр каралышы керек:

 • Мастэктомиянын түрү
 • Рак оорусун дарылоо
 • Бейтаптын дене түрү

 

Анатомия жана физиология

Breast Reconstruction

Аблятивдик операциянын даражасы кандайдыр бир деңгээлде жеткиликтүү реконструктивдик варианттарды аныктайт. эмчек тери жоготуу, емізік жоготуу менен же жок, автологдук кыртыш оңдоо же кыртыш кеңейтүү менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Имплантанттар көпчүлүк учурда суб-булчуң чөнтөгүнө жайгаштырылгандыктан, негизги булчуң жоготуу (пекторалис майору, пекторалис майда, же экөө тең) имплантантка негизделген калыбына келтирүү үчүн асқынууларды сунуш кылат.

 

Эмчектин калыбына келтирилишинин белгилери

Indications of Breast Reconstruction

Реконструктивдик операциялардын убактысы пландаштыруу этапында маанилүү фактор болуп саналат. Дароо да, кечиктирилген оңдоо үчүн да тандоолор бар, жана чечим оптималдуу коопсуздукту, онкологдук тууралыкты, акыркы функционалдык жана косметикалык натыйжаны камсыз кылуу үчүн ар бир бейтапка жана алардын жеке онкологикалык абалына жекелештирилиши керек. Дароо оңдоо рак оорусун алып салуу менен бирге жүргүзүлгөн калыбына келтирүүнү билдирет. Бул анестезия астында өткөргөн убакытты көбөйтөт, бирок реконструктивдик тандоолор үчүн табигый тери конвертине жол берүүнүн олуттуу артыкчылыгына ээ. тери / ниппель-үнөмдөө мастэктомия кийин тери конверт бир кыйла табигый көрүнгөн эмчек операциядан кийин алып келиши мүмкүн.

Онкологикалык факторлор, анын ичинде этап жана BRCA мутация статусу катары бул жашоого жарактуу тандоо экенин чечүүдө маанилүү. Адъювант терапиясына, өзгөчө нурлануу терапиясына болгон талап дароо калыбына келтирүүгө таасирин тийгизет. Нурланган аймакта чет өлкөлүк органдын болушу жарааттын ыдырашын жана буга байланыштуу көйгөйлөрдү жогорулатат. Адъювант радиотерапиясын талап кылган бейтаптарга көп учурда автологикалык кыртыштарды оңдоо менен, педикацияланганбы же акысыз клапан болобу, эң жакшы кызмат кылат.

Кечиктирилген калыбына келтирүү бейтап пландаштырылган мастэктомиядан өтүп, андан кийин дарылоонун реконструктивдик компонентин кийинчерээк аягына чыгаруу үчүн операция бөлмөсүндө кайтып келгенде болот. Бул вариант эмчек калыбына келтирүүнү каалайбы же натыйжаларын жакшыртуу үчүн адъювант нурлануу терапиясына муктаж болгон адамдар үчүн жеткиликтүү. Аллопластикалык имплантанттарды колдонуу менен эмчек калыбына келтирүү кийинки макалада камтылган жана дагы деле көптөгөн бейтаптар үчүн мүмкүнчүлүк болуп саналат.

 

Эмчек калыбына келтирүү ыкмасын тандоого кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?

breast reconstruction method

Аялдын реконструктивдик хирургияны тандоосуна бир катар өзгөргүчтөр таасир этиши мүмкүн. Бул критерийлерге кайра калыбына келтирилген эмчектин өлчөмү жана формасы, аялдын жаш курагы жана ден соолугу, мурунку операциялардын тарыхы, хирургиялык тобокелдик факторлору (мисалы, тамеки чегүү тарыхы жана семирүү), автологдук ткандардын болушу, шишиктин эмчекке жайгашуусу кирет. Ичке операция жасаган аялдар ичке негизделген клапанды оңдоого жараксыз болушу мүмкүн.

Кайра куруу формасы жөнүндө чечим чыгарардан мурун, бир аял көптөгөн өзгөргүчтөрдү эске алышы керек.

 

Эмчектерди калыбына келтирүү убактысына кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?

timing of breast reconstruction

Нурлануу терапиясына болгон талап эмчекти калыбына келтирүү убактысына таасир этиши мүмкүн болгон бир аспекти болуп саналат. Нурлануу терапиясы мезгил-мезгили менен кайра курулган эмчектеги жараатты айыктыруу маселелерин же инфекцияларды жаралай алгандыктан, кээ бир аялдар нурлануу терапиясы бүткөнгө чейин кайра курууну кечиктиргиси келиши мүмкүн. Бирок хирургиялык жана нурлануу ыкмаларынын жетишкендиктеринен улам имплантант менен тез калыбына келтирүү көп учурда нурлануу терапиясын талап кылган аялдар үчүн дагы эле мүмкүнчүлүк болуп саналат. Автологдук кыртыш эмчек калыбына келтирүү көп учурда нурлануу терапиясын ээрчип үчүн сакталат, ошентип нурлануу жабыркаган эмчек жана көкүрөк дубал ткандары организмдин башка жерлеринен ден соолуктуу ткандар менен алмаштырылышы мүмкүн.

Дагы бир эске алуу сүт эмчек рак түрү болуп саналат. Көпчүлүк учурларда эмчек рак оорусу менен ооруган аялдар териден кененирээк өтүшүн талап кылат. Бул тез арада калыбына келтирүүнү кыйындата алат, ошентип, адъювант терапиясы бүткөндөн кийин кайра куруу каралышы мүмкүн.

Аял тез калыбына келтирүүгө квалификацияга ээ болсо да, кечиктирилген калыбына келтирүүнү тандашы мүмкүн. Мисалы, кээ бир аялдар мастэктомиясынан айыктырганга чейин жана кайра куруунун бир түрү жөнүндө чечим чыгарардан мурун адъюванттык дарылоодон кийин күтүүнү тандашат. Кайра курууну кечиктирген (же такыр жок болууну тандаган) аялдар эмчектин сырткы протезин колдонушу мүмкүн, ошондой эле эмчек формалары деп белгилүү, эмчектин көрүнүшүн камсыз кылуу үчүн.

 

Хирургдар аялдын көкүрөгүн калыбына келтирүү үчүн имплантанттарды кантип колдонушат?

mastectomy surgery

Мастэктомиядан кийин имплантанттар тери астына же көкүрөк булчуңдарына жайгаштырылат. Мастэктомиялардын басымдуу бөлүгү териден сактаган мастэктомия деп белгилүү ыкманы колдонуу менен аткарылат, анда эмчек терисинин көп бөлүгү сүт эмчектерин калыбына келтирүүдө колдонуу үчүн сакталат.

Имплантанттар, адатта, эки этаптуу жол-жобонун бир бөлүгү катары жайгаштырылат.

 • Биринчи этапта хирург мастэктомиядан кийин же көкүрөк булчуңунун астында калган терисинин астына кыртыш кеңейтүүчү деп аталган аппаратты жайгаштырган. Кеңейтүүчү операциядан кийин дарыгерге мезгил-мезгили менен баруу учурунда акырындык менен туз менен толтурулат.
 • Экинчи этапта, көкүрөк тканы жетиштүү эс алып, айыктыргандан кийин, кеңейтүүчү алынып, имплантант менен алмаштырылат. Көкүрөк кыртышы, адатта, мастэктомиядан кийин 2 айдан 6 айга чейин имплантантка даяр.

Белгилүү бир жагдайларда имплантант мастэктомия менен бир операция учурунда эмчекке коюлушу мүмкүн, бул ткандарды кеңейтүүчү муктаждыкты жоготот. Акеллюлярдык дермалдык матрицаны хирургдар ткандарды кеңейтүүчүлөрдү жана имплантанттарды колдоо үчүн устун же "салмо" катары барган сайын көбүрөөк колдонушат. Акеллюлярдык дермалдык матрица четке кагуу жана инфекция жуктуруу коркунучун азайтуу максатында бардык клеткаларды алып салуу үчүн тазаланган жана иштелип чыккан тартууланган адам же чочко терисинен өндүрүлгөн сетка түрү болуп саналат.

 

Хирургия жана айыгуу

 • Мастэктомиядан кийин имплантантты жабуу үчүн жетиштүү тери жана булчуң калышы керек.
 • Автологдук ткандарды калыбына келтирүүгө караганда кыска хирургиялык жол-жобо; кан жоготуу аз
 • Калыбына келтирүү убактысы автологдук оңдоого салыштырмалуу кыскартылышы мүмкүн.
 • Кеңейтүүчүнү жогорулатуу жана имплантантты жайгаштыруу үчүн көптөгөн кийинки жолугушуулар талап кылынышы мүмкүн.

 

Мүмкүн болгон асқынуулар

 • Инфекция
 • Калыбына келтирилген эмчектин ичинде массанын же кесектин (серома) пайда болгон ачык суюктуктун топтолушу
 • Калыбына келтирилген эмчектин ичинде канды (гематома) бириктирүү
 • Кандын ыдырашы
 • Имплантанттын экструзиясы (имплантант тери аркылуу үзүлөт)
 • Имплантант жарылуу (имплантант ачык жана туздуу же тегеректеги ткандарга силикон агып үзүлөт)
 • Имплантанттын тегерегинде катуу тырмак ткандарынын түзүлүшү (келишим катары белгилүү)
 • Семіздик, диабет жана тамеки чегүү асқынуулардын ылдамдыгын жогорулатышы мүмкүн
 • Анапластикалык чоң клетка лимфома деп аталган иммундук системанын рак оорусунун абдан сейрек кездешүүчү түрүн өрчүтүү коркунучу жогорулашы мүмкүн

 

Хирургдар эмчекти калыбына келтирүү үчүн аялдын өз денесинин ткандарын кантип колдонушат?

Breast reconstruction flaps

Тери, май, кан тамырлар жана мезгил-мезгили менен булчуңдарды камтыган ткандардын бир бөлүгү аялдын денесинин башка жерлеринен алынып, автологикалык ткандарды калыбына келтирүүдө эмчекти калыбына келтирүү үчүн пайдаланылат. Ткандардын бул бөлүгү клапан деп аталат.

Эмчек калыбына келтирүү үчүн клапандар организмдеги ар кандай жерлерден келиши мүмкүн. Эмчек калыбына келтирүү клапандары көп учурда карындан же арткыдан алынган. Бирок аларды сандан же буттан чыгарууга болот.

Алардын булагына жараша, клапандар педикинг же акысыз болушу мүмкүн.

 • Ткандар жана кан тамырлар дененин аркы өйүзүнө бириктирилген клапандын жардамы менен эмчек аймагына которулат. Кайра куруу үчүн колдонулган ткандарды кан менен камсыз кылуу бузулбагандыктан, ткандарды көчүргөндөн кийин кан тамырларды кайра бириктирүүнүн зарылдыгы жок.
 • Ткандар акысыз клапандарды колдонуп, анын кан менен камсыз кылуудан кесилген. Ал микросургерия деп белгилүү процессти колдонуу менен эмчектеги жаңы кан артериялары менен туташтырылган болушу керек. Бул кайра курулган эмчекке кан айлануусун камсыз кылат.

 

Хирургия жана айыгуу

 • Хирургиялык процедура имплантанттарга караганда узагыраак
 • Алгачкы калыбына келтирүү мезгили имплантанттарга караганда узагыраак болушу мүмкүн
 • Педиклед клапанды оңдоо көп учурда акысыз клапанды калыбына келтирүүгө караганда кыска жол-жобо болуп саналат жана аз ооруканага керек.
 • Кан тамырларды кайра бекитүү үчүн микросургерия жөндөмү бар хирург керек болгон клапанды оңдоп-түзөө менен салыштырганда, клапанды акысыз калыбына келтирүү узак, оор жол-жобо болуп саналат.

 

Мүмкүн болгон асқынуулар

 • которулган кыртыштын Некросис (өлүмү)
 • Кээ бир клапан булактарында кандын ыдырашы көбүрөөк болушу мүмкүн
 • Донор тканы алынган жердеги оору жана алсыздык
 • Семіздик, диабет жана тамеки чегүү асқынуулардын ылдамдыгын жогорулатышы мүмкүн

 

Хирургдар емізік менен ареланы кантип калыбына келтиришет?

nipple and areola

Хирург кайра куруу операциясынан кийин көкүрөгү айыкканда жана көкүрөк дубалында эмчек үйүрүнүн жайгашуусу туруктуу болуп калганда, емізік менен ароланы калыбына келтире алат. Адатта, жаңы емізік калыбына келтирилген эмчектен ниппель аянтына терисинин майда бөлүктөрүн кесүү жана ташуу менен түзүлөт, анда алар жаңы емізіккө калыптанышат. Хирург емізік оңдоп-түзөгөндөн бир нече ай өткөндөн кийин ареоланы кайра түзө алат. Тату сыя, адатта, бул үчүн колдонулат. Бирок, сейрек жагдайларда, шакектен же карындан тери трансплантациясы алынып салынышы мүмкүн жана емізік калыбына келтирүү учурунда ареола өндүрүү үчүн эмчекке туташтырылган болушу мүмкүн.

Аялдын өз емізігін жана ароласын сактаган емізік-азгыруучу мастэктомия сүт эмчек рактын өлчөмүнө жана жайгашуусуна, ошондой эле көкүрөктөрдүн формасына жана өлчөмүнө жараша белгилүү бир аялдар үчүн мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. 

 

Эмчек калыбына келтиргенден кийин кийинки кам көрүүнүн жана калыбына келтирүүнүн кандай түрү зарыл?

after breast reconstruction

Бир гана мастэктомия менен салыштырганда, кайра куруунун ар кандай түрү аял кабылышы мүмкүн терс таасирлердин көлөмүн көбөйтөт. Аялдын медициналык тобу операциядан бир нече ай, атүгүл жылдар өткөндөн кийин өнүгүп калышы мүмкүн болгон маселелер боюнча аны үзгүлтүксүз көзөмөлдөйт.

Автологдук ткандар же имплантантка негизделген калыбына келтирүү болгон аялдар кыймылдын ийнинин диапазонун жогорулатуу же сактоо үчүн физикалык терапиядан пайда алышы же ич алсыздыгы сыяктуу донордун жайгашкан жеринде кездешкен алсыздыктан айыгуу үчүн пайда алышы мүмкүн. Физикалык терапевт аялга күч-кубатын калыбына келтирүүгө, жаңы физикалык чектөөлөргө ылайыкташууга жана күнүмдүк иш-чараларды өткөрүүнүн эң коопсуз ыкмаларын аныктоого жардам бере алат.  

 

Эмчек калыбына келтирүү сүт эмчек рак кайталанышын текшерүү жөндөмүнө таасир этеби?

mammogram

Эмчектерди калыбына келтирүү сүт эмчек рактын кайталануу ыктымалдыгын жогорулатпайт же изилдөөлөргө ылайык, маммограмманын жардамы менен кайталанууну аныктоону кыйындатпайт.

Мастэктомия аркылуу бир көкүрөгүн алып салган аялдарга башка эмчектин маммограммалары аткарылат. Териден сактаган мастэктомияга кабылган же сүт эмчек рактын кайталануу коркунучу жогору аялдарда автологдук ткандардын жардамы менен кайра курулган эмчектин маммограммалары болушу мүмкүн. Маммограммалар мастэктомиядан кийин имплантант менен кайра курулган эмчектерге көп жасалбайт.

Маммографияга ээ болгонго чейин эмчек имплантациясы бар аял имплантанты жөнүндө радиология технигине маалымдашы керек. Маммографиянын тактыгын жогорулатуу жана имплантанттын зыянын азайтуу үчүн атайын дарылоо ыкмалары талап кылынышы мүмкүн.

 

Тез арада эмчек калыбына келтирүү кечиктирилди

Delayed breast reconstruction

Эмчекти дароо калыбына келтирүү

Тез калыбына келтирүү дароо жаңы эмчек менен камсыз кылат. Хирургдар калыбына келтирилген көкүрөгүңөрдү башка көкүрөгүңөргө дал келүүгө аракет кылышат, бирок ал бирдей болбойт.

Алмаштыруучу эмчек алынып салынгандан айырмаланып сезилет жана пайда болот. Бирок, кээ бир аялдар тез калыбына келтирүү аларга эмчек жоготуу жөнүндө ой-сезимдерин даярдуулук менен жеңүүгө жардам берет деп эсептешет.

Артыкчылыктары

 • Мастэктомиядан же эмчек сактоо операциясынан ойгонгондо, жаңы кайра курулган көкүрөгүңөр болот.
 • Жол-жоболор аз болгондуктан, анестетика аз.
 • Хирург, адатта, учурдагы эмчек терисин колдоно алат, анткени, сиздин бүткөн эмчек жакшыраак көрүнүшү мүмкүн.
 • Сиз калыбына келтирилген эмчек өзү минималдуу тырмак болот; сизде терисинин бир аз бөлүгү болушу мүмкүн, ал жерде емізік мурун болгон, аны курчап турган тырмак менен. Бирок хирург дайыма эле емізіктү алып салууга муктаж болбошу мүмкүн.

 

Кемчиликтер

 • Сиз каалаган калыбына келтирүү түрүн пландаштырууга көп убакыт жок болушу мүмкүн.
 • Операциядан кийин нур алсаңар, бул кайра куруунун көрүнүшүнө таасир этиши мүмкүн.
 • Эгер нур алууда болсо, сиздин доктур имплантант калыбына келтирүү жок болууга чакырышы мүмкүн. Бирок, нурлануудан өтүп жатканда убактылуу имплантант жана андан кийин экинчи калыбына келтирүү процедурасы болушу мүмкүн.
 • Бир гана мастэктомия менен салыштырганда, операциядан кийинки калыбына келтирүү мөөнөтү кайра куруу менен узакка созулат.
 • Сизде болгон кайра куруу түрү дененин кошумча жарааттарына алып келиши мүмкүн.
 • Дагы операция күтүлүүдө; бул, адатта, эң чоң эстетикалык таасирин алуу үчүн анча чоң эмес хирургия болуп саналат, жана жаңы емізік түзүү алып келиши мүмкүн.
 • Операциядан кийин кыйынчылыктарга кабылсаңар, химиотерапияңыз же нурланууңуз кечиктирилиши мүмкүн.

 

Химиотерапия жана нурлануу мезгил-мезгили менен организмдин өзүн оңдоо жөндөмүнө доо кетириши мүмкүн. Ошентип, операциядан кийин жараатка байланыштуу тынчсыздануулар пайда болсо, жарааттар айыкканга чейин бул терапияны баштай албайсыңар. Бул учурда радиотерапия же химиотерапия жараатты айыктырууну токтотуп, инфекция жуктуруу коркунучун жогорулатат.

Химиотерапия өз убагында жүргүзүлүшү керек. Изилдөөгө ылайык, химиотерапия рак операциясынан кийинки 6 жуманын ичинде башталганда мыкты аткарылат. Эгерде кайра куруу пландаштырылгандай жүрбөсө, бул жашоого жарактуу болбошу мүмкүн.

 

Эмчекти калыбына келтирүү кечиктирилди

Кээ бир аялдар кайра куруу жөнүндө ойлонгонго чейин мастэктомиядан жана сүт эмчек рак оорусун дарылоодон айыгып калганга чейин күтүүнү тандашат.

Артыкчылыктары

 • Азыр альтернативаларыңызды карап чыгууга жана квалификациялуу хирург менен кеңешүүгө көбүрөөк убакыт бар.
 • Сиздин сүт эмчек рак дарылоо аяктайт, жана сиздин реконструктивдик операция ага эч кандай таасир этпейт.
 • Сиздин операцияга даярданууга убакыт бар болгондуктан, сиздин калыбына тезирээк болот.

 

Кемчиликтер

 • Мастэктомиядан кийин эмчек ткандары жок болсо, жасалма эмчек (протез) кийүүгө чечкиндүү болушуңар мүмкүн.
 • Кайра курулган көкүрөгүндө мурункуга караганда чоңураак тырмак болушу мүмкүн.
 • Сиз канааттандырарлык эстетикалык натыйжага жетүү үчүн көбүрөөк операция талап кылынышы мүмкүн. Бул, адатта, амбулатордук процедура катары жасалышы мүмкүн минималдуу хирургия болуп саналат.

 

Эмчек сактоо операциядан кийин калыбына келтирүү

Reconstruction after breast conserving surgery

Эмчек сактоо операциясы эмчектин бир бөлүгүн гана алып салууну камтыйт. Эмчек, адатта, мындай операциядан кийин сонун көрүнөт, андан кийин нурлануу болот.

Аялдын көкүрөгүнүн бир бөлүгү гана алынып салынганда, реконструктивдик операцияны талап кылган аялдар аз. Бирок кээ бир аялдар калган эмчек тканын кайра курууну талап кылышы мүмкүн. Жарым-жартылай калыбына келтирүүгө же эмчектерди калыбына келтирүүгө жетишүүгө болот.

 • Жарым - жартылай калыбына келтирүү

Кээ бир аялдар квадрантэктомия сыяктуу эмчек ткандарынын көбүрөөк санын алып салууну талап кылат. Бул эмчек ткандарынын төрттөн бир бөлүгүнүн тегерегинде хирург тарабынан алынып салынат дегенди билдирет. Хирургиянын бул түрү эмчекке чумкутулушуна себеп болот, дарыланган эмчек экинчисине караганда кичирээк кылат. Бирок, мезгил-мезгили менен тирүү ткандардын кичинекей аймак менен дент толтуруу менен жарым-жартылай калыбына келтирүү менен эмчек контур калыбына келтирүү мүмкүн болот.

Дентти толтуруу үчүн хирург сенин аркаңдан ткандарды колдонушу мүмкүн. Бул латиссимус дорси клапаны (LD клапаны) катары белгилүү. Альтернативалык ыкмалар бар. Буларды силерге хирург түшүндүрүп берет. рак кайтып коркунучту азайтуу үчүн, калган эмчек ткандарын нурлануу талап кылынат.

 

 • Көкүрөгүн калыбына келтирүү

Эгер эмчек бир бөлүгүн алып салуу жана чоң көкүрөгү бар керек болсо, кайра оруп мүмкүн болушу мүмкүн. Ал терапевттик маммопластика катары белгилүү. Шишик жана аны курчап турган ден соолугу чың ткандардын аймагы хирург тарабынан алынып салынат. Калган эмчек ткандары андан кийин кичинекей эмчек түзүү үчүн өзгөртүлгөн.

рак кайтып коркунучту азайтуу үчүн, бул калдык эмчек ткандарына нурлануу талап кылынат. Сиз реконструктивдик операция менен бир эле учурда экинчи эмчек кичирээк (эмчек азайтуу) жасоо үчүн операциядан өтүшү мүмкүн, ошондуктан алар өлчөмү менен дал келет. Ошондой эле кийин бул ээ болууга оптимист болот.

 

Корутунду 

Эмчек калыбына келтирүү хирургиясы мастэктомиядан кийин эмчектерди оңдоо үчүн колдонулат. Эмчек калыбына келтирүү ар кандай жолдор менен жасалышы мүмкүн. Имплантанттар кээ бир жол-жоболордо колдонулат. Башкалар эмчек түзүү үчүн дененин ткандарын (мисалы, ашказаныңыз) колдонот. Эмчек калыбына келтирүү мастэктомиядан кийин же жылдар өткөндөн кийин дароо өтүшү мүмкүн.