Инсульт

Stroke

Жалпы көрүү

Көп учурда инсульт деп белгилүү болгон Цереброваскулярдык кырсыктар оорулуу калктын арасында кеңири таралган жана оорулуулуктун жана өлүмдүн негизги себеби болушу мүмкүн. Инсульт ишемиялык, геморрагиялык, же субарахноид катары классификацияланат. Инсультту түшүнүү мээнин кандай иш жүргүзөрүн түшүнүүгө жардам берет. 

 

Инсульт деген эмне?

stroke definition

Цереброваскулярдык кырсык же CVA деп да белгилүү инсульт мээнин бир бөлүгү кан агымын жоготуп, кандан айрылган мээ клеткалары көзөмөлдөгөн организмдин аянты иштебей калганда пайда болот. Бул кан менен камсыз кылуу жоготуу ишемиялык болушу мүмкүн (кан агымынын жоктугу) же геморрагиялык (мээ тканына кан төгүү)

Инсульт өлүмгө же катуу майыптыкка алып келиши мүмкүн болгондуктан медициналык өзгөчөлүк болуп эсептелет. Ишемиялык инсульттун терапевттик варианттары бар, бирок алар симптомдор башталгандан кийинки алгачкы бир нече сааттын ичинде башталышы керек. Инсульт шектүү болсо, бейтап, үй-бүлө, же карап тургандар 9-1-1 терүү жана дароо шашылыш медициналык жардам активдештирүү керек.

Өткөөл ишемиялык чабуул (ТИА же мини-инсульт) – бул кыска ишемиялык инсульт, анда симптомдор өз алдынча жок болот. Бул жагдай келечекте инсульт коркунучун азайтуу максатында дароо текшерүүнү да зарыл кылат. Инсульт, эгерде бардык симптомдор 24 сааттын ичинде жок болуп кетсе, ТИА катары классталат.

 

Инсульт түрлөрү кандай?

types of stroke

Инсульт көп учурда ишемиялык же геморрагиялык кан агымын жоготууга себеп болгон механизмге ылайык категорияланат. Инсульт мээнин кайсы бөлүгү жаракат алганына (мисалы, оң темпоралдык инсульт) жана дененин кайсы бөлүгү иштебей калганына (сол колун таасир эткен инсульт) ылайык классификацияланышы мүмкүн.

Ишемиялык инсульт

Ишемиялык инсульт мээдеги артерия тоскоолдук кылганда же бөгөттөлгөндө пайда болот, кычкылтекке бай кандын мээ клеткаларына жетишине тоскоолдук кылат. Артерия ар кандай жолдор менен тоскоолдук болушу мүмкүн. Артерия убакыттын өтүшү менен тромботикалык инсультта пластинка деп белгилүү болгон холестеринди сактоодон улам кысымга алынышы мүмкүн. Эгерде пластинка жарылып кетсе, ошол жерде пломба пайда болот, кандын агымдын төмөн жагындагы мээ клеткаларына жетүүсүнө тоскоолдук кылып, аларды кычкылтектен ажыратат.

Эмблемалык инсульт артерия таштандылардын же жүрөктөн же башка кан тамырдан кыймылдаган кычкылтектин айынан бөгөттөлгөндө пайда болот. Эмболия деп да белгилүү болгон эмболия – бул пломба, майлуу материалдын бир бөлүгү, же жүгүртүү аркылуу өтүп, кан артериясына жайгаштырылган башка зат, бөгөт коюуга себеп болот.

Кайраттандырган кандын ыдырашы көп учурда жүрөктө пайда болот. Бул кандын ыдырашынын эң кеңири таралган себеби атриалдык фибрилляция, жүрөктүн жогорку камералары, атриа тартиптүү ритмде уруп-сабабаган кардиологиялык аритмия болуп саналат . Анын ордуна, атриа катаал электр үлгүсү улам Желл-О бир чөйчөк сыяктуу титиреп. Организмге айдалуу үчүн вентрилдерге (жүрөктүн төмөнкү камераларына) кан агып жатканда, кээ бир кан атриумдун ички дубалдары боюнча мүнөттүк кандын агып кетишин түзүшү мүмкүн. Эгерде пломба үзүлүп калса, ал мээге барып, мээнин белгилүү бир аймагына кан агымына тоскоолдук кылышы мүмкүн, натыйжада инсульт пайда болот.

Каротиддик артериялар мээге кан жеткирүүчү эки чоң кан каналы болуп саналат. Холестерин пластинкасын топтоо менен бул артериялар кысымга алынышы же стеноз өрчүтүшү мүмкүн. Пластинканын бети бирдей эмес, ал эми таштандылар агымдын төмөн жагындагы кан тамырларын бөгөттөп, мээ клеткаларын кычкылтекке бай кандан ажыратып, үзүлүп, мээге кайраттанышы мүмкүн.

 

Геморрагиялык инсульт

Кан артериясы жарылып, мээ ткандарына кан төгүлгөндө, мээ клеткалары иштебей калат. Кан төгүү же кан куюу көп учурда начар жөнгө салынган жогорку кан басымынан улам пайда болот, бул убакыттын өтүшү менен артериялык дубалга зыян келтирет. Аневризма, тубаса алсырашы же артерия дубалынын булгашы, же артерия менен тамырдын туура эмес байланышы бар тубаса аномалия болгон АВМ (артериовенустук кемчиликтер) да кандын агып кетишине себеп болушу мүмкүн. Кан төгүү мээ клеткаларын түздөн-түз жок кылган гематома пайда болушу мүмкүн, ошондой эле мээнин тегерегиндеги ткандарга көбүрөөк стресс коёт.

Анатомия жана симптомдор менен инсульт сүрөттөлгөн

Төрт негизги артериялар мээни кан менен камсыз кылат:

 • Оң жана сол каротиддик артериялар 
 • Оң жана сол омурткалуу артериялар 
 • Каротиддик жана омурткалуу артериялар биригип, мээнин түбүнө жакын Уиллис тегерегин түзүшөт, ал эми мээге кан жеткирүү үчүн артериялар бул тегеректен бөлүнүп чыгат.

 

Дененин оң жагы мээнин сол жагы менен көзөмөлдөлөт жана тескерисинче. Сүйлөө, адатта, сол мээ болуп эсептелген басымдуу жарым шарга жайгаштырылат. Мээнин алдыңкы үчтөн эки бөлүгүнө, анын ичинде маңдай, париеталдык жана темпоралдык лобдорго кан менен камсыз кылуу антериор жана орто церебралды артериялар менен камсыз кылынат. Мээнин бул аймактары өз ыктыяры менен дене кыймылын, сенсацияны, сүйлөө жана билимди, инсандыкты жана жүрүм-турумду көзөмөлдөшөт.

Омурткалуу жана базис артериялар афиша жүгүртүүсүнүн бир бөлүгү болуп саналат жана көрүү жөндөмүн жөнгө салган окципиталдык лобду, координацияны жана тең салмактуулукту жөнгө салган церебеллумду жана кан басымы, респиратордук жана сергектик сыяктуу бейкалыс мээ процесстерин көзөмөлдөгөн мээни камсыз кылат.

Инсульт жоготулган дененин милдетине, ошондой эле жабыркаган мээнин жайгашуусуна жараша классификацияланышы мүмкүн. Мээ менен байланышкан инсульттардын көбү дененин оң же сол жагында симптомдорду туудурат. Мээге же жүлүнгө таасир эткен инсульт белгилери организмдин эки тарабында да пайда болушу мүмкүн.

Инсульт кыймылдаткыч милдетин начарлатышы мүмкүн, же организмдин кыймылдоо жөндөмү. дененин бир бөлүгү, мисалы, бет, колу, же колу, таасир этиши мүмкүн. дененин толук жагы таасир этиши мүмкүн (мисалы, беттин сол бөлүгү, сол колу, жана сол буту). Гемипарес (Hemi = half + paresis = алсыз) дененин бир тарабындагы алсыздыкты билдирет, ал эми гемиплегия (Hemi = жарым + плегия = паралич) паралич дегенди билдирет.

Сенсордук милдети, же сезүү жөндөмү, ошондой эле бет, колу, колу, діңгек, же алардын айкалышы таасир этиши мүмкүн.

Сүйлөө, көрүү, тең салмактуулук, координация сыяктуу башка симптомдор мээнин иштебей калган бөлүгүн табууга жана инсульттун клиникалык диагнозунда жардам көрсөтүүгө жардам берет. Бул неврологиялык милдетин ар бир жоготуу инсульт себеп эмес, анткени түшүнүү үчүн маанилүү тема болуп саналат, жана анатомия жана физиология физикалык милдетин жоготууга дал келбесе, мээге да, организмге да таасир этиши мүмкүн альтернативалык оорулар изилдениши мүмкүн.

 

Инсульттун себеби эмнеде?

stroke causes

Тромботикалык инсульт

Инсульттун эң кеңири таралган себеби мээдеги артерияны (тромбоз) бөгөттөгөн кычкылтек болуп саналат. Бөгөттөлгөн кан артериясы менен камсыз кылынган мээнин аянтын кан жана кычкылтек менен камсыз кылуу кийин үзүлөт. Кандын жана кычкылтектин жетишсиздигинин натыйжасында мээнин ошол чөйрөсүндөгү клеткалар өлөт, ал жөнгө салуучу организмдин бөлүгү иштебей калат. Мээнин майда кан артерияларынын биринде холестерин пластинкасы, адатта, талкаланат жана ұюу процессин башталат. Мээнин кан тамырларынын тарылышы үчүн тобокелдик факторлору жүрөк каналынын тарылышы жана жүрөк инфарктинин (миокарддык инфаркт) үчүн тобокелдик факторлору менен бирдей. Бул тобокелдик факторлору төмөнкүдөй:

 

Эмблема инсульт

Инсульттун дагы бир түрү кандын ыдырашы же атеросклеротикалык пластинканын бир бөлүгү (жүрөктүн же артериянын ички бөлүгүндөгү холестерин жана кальций кендери) үзүлүп, жүгүртүү аркылуу саякаттап, церебралды артерияга жайгаштырылганда өнүгүп кетиши мүмкүн.

Кан агымы үзүлгөндө, мээ клеткалары иштеши керек кычкылтектен жана глюкозадан айрылып, инсульт өрчүйт. Эмблема инсульт инсульт бул түрү үчүн медициналык термин болуп саналат. Мисалы, жүрөк камерасында жүрөктүн аномальдуу ритминин натыйжасында, мисалы, атриалдык фибрилляциянын натыйжасында кандын ыдырашы өрчүшү мүмкүн. Бул пломбалар, адатта, жүрөктүн ички каптамасына туташтырылган бойдон калат, бирок алар мезгил-мезгили менен эркин сындырып, жүгүртүү аркылуу кыймылдай алышат (эмболизация), мээ артериясын бөгөттөп, инсульт туудурушу мүмкүн.

Эмболия, пластинка же пломба, ошондой эле чоң артериядан башталышы мүмкүн (мисалы, каротид артериясы, мээни кан менен камсыз кылган мойнундагы негизги артерия) жана андан кийин мээнин ичиндеги кичинекей артерияга тоскоолдук кылуу үчүн төмөндөп баратат.

 

Церебралды кан куюу

Мээдеги кан артериясы үзүлүп, тегеректеги мээ ткандарына кан төгүлгөндө, бул церебралды кан куюу деп аталат. Церебралды кан куюу (мээнин кан төгүү) мээсинин аймактарын кандан жана кычкылтектен бир катар жолдор менен ажыратуу менен инсульт симптомдорун пайда кылат. Кээ бир клеткалар кан агымын жоготот. Мындан тышкары, кан абдан кыжырдантат жана мээ ткандарынын (церебралды эдема) шишишине себеп болушу мүмкүн.

 

Субарахноиддик кан куюу

Бир субарахноиддик кан куюу мээни сызган арахноиддик мембрананын артында кан чогултуп жатканда пайда болот. Кан агып же талкаланган туура эмес кан тамырдан келет. Бул көп учурда аневризмадан улам пайда болот (кан тамырдан аномальдуу шарлоо)

Субарахноиддик кан куюулар, адатта, катуу баш оорусу, жүрөк оорусу, кусуу, жарык сезгичтик жана мойну катуу менен байланыштуу. Кома жана мээнин өлүмү сыяктуу негизги неврологиялык натыйжалар, эгерде абал диагноз коюлбаса жана дарыланбаса, пайда болушу мүмкүн.

 

Миграциянын баш оорусу

Миграциянын баш оорусуна чалдыккандардын инсульт коркунучу бир аз жогору болот. Миграциянын же тамыр баш ооруларынын механизми мээдеги кан артерияларын камтыйт. Кээ бир миграциянын баш оорусу дененин бир тарабында милдетин жоготуу же көзгө көрүнгөн же сүйлөө маселелери сыяктуу инсульт симптомдорун күзгүгө да дуушар кылышы мүмкүн. Адатта, симптомдору баш оорусу сыяктуу жок болот.

 

Өткөөл ишемиялык чабуул деген эмне (ТИА)?

transient ischemic attack

Өткөөл ишемиялык чабуул (ТИА, көп учурда мини-инсульт деп белгилүү) өз алдынча жакшырып, жок болуп кеткен кыска инсульт болуп саналат. Бул кан агымынын төмөндөшүнөн улам мээнин милдетинин өткөөл бузулушунун кыска (24 сааттан аз) мезгили. А ТИА мээнин жабыркаган бөлүгү тарабынан көзөмөлдөлүүчү организмдин бөлүгүндө милдетин жоготууга алып келет.

Мээнин ичиндеги кан артериясында өз алдынча өнүгүп жаткан кычкылтек мээге (тромбоз) кан агымын жоготуунун эң кеңири таралган себеби болуп саналат. Бирок, ошондой эле дененин башка жерлеринен келип чыккан, ыдыраган, жана церебралды артерияда (эмболи) жайгаштыруу үчүн саякаттап бир пломба себеп болушу мүмкүн. ТИА-нын башка себептерине артериялык спазмдар жана сейрек учурларда мээ ткандарына кан төгүү кирет. А ТИА кээде көптөгөн адамдар тарабынан "мини-инсульт" деп аталат.

Өткөөл ишемия чабуул өзгөчө катары каралышы керек, анткени көйгөй өзүн чече турганына жана милдети медициналык кийлигишүүсүз өз алдынча калыбына келерине эч кандай шек жок.  

 

 Инсульт белгилери жана белгилери кандай?

symptoms of a stroke

Инсульттун белгилери кан агымынын жетишсиздигинен мээнин кайсы бөлүгү иштебей калганына жараша өзгөрөт. Көп учурда, бейтап бир катар симптомдорун көрсөтөт, анын ичинде төмөнкүлөр:

 • Аң - сезимдин же башаламандыктын деңгээлинин кескин өзгөрүшү
 • Дененин жарымынан же бир бөлүгүнөн алсыздыктын же параличтин кескин башталышы
 • Дененин жарымы же бир бөлүгүнүн сезгенүү
 • Көрүү жөндөмүн жарым - жартылай жо
 • Кош көрүү
 • Сүйлөө же түшүнүү кыйын
 • Тең салмактуулук жана вертиго менен кыйынчылык

Ишемиялык жана геморрагиялык инсульт белгилери окшош болсо да, геморрагиялык инсульт менен ооруган адамдар көбүрөөк баш оорусуна жана куса болушу мүмкүн.

 

Кандай тесттер инсульт диагнозу?

tests diagnose stroke

Инсульт диагноз коюлбаган жана дарыланбаган сайын, мээ клеткалары кычкылтекке бай кандан ошончолук узак жана өлүп калган жана алмаштыруу мүмкүн эмес мээ клеткаларынын саны ошончолук жогору болот.

 • Америкалык жүрөк ассоциациясы жана Америка инсульт ассоциациясы инсульт аныктоодо ар бир адамга FAST жөнүндө билүүгө кеңеш берет: Бет дүрбөлөңү, кол алсыздыгы, сүйлөө кыйындыгы
 • Шашылыш бөлмөдөгү медайымдар жана дарыгерлер саламаттыкты сактоо инсульт шкаласы улуттук институтун колдонуп, неврологиялык баа берүүнү кылдат жана стандартташтырышкан.

 

Инсульттун клиникалык диагнозу, адатта, медициналык практик тарабынан тарыхтан жана физикалык текшерүүдөн кийин жасалат. Диагноз коюуда убакыттын өтүшү абдан маанилүү болсо да, бейтаптын келишине алып келген окуяларды түшүнүү да абдан маанилүү. Мисалы, бир бейтап болжол менен бир саат мурун сөз сүйлөй баштаган, ал эми дагы бир бейтап өткөн кечтен бери сөзүн бузуп жатат.

Диагноз мүмкүн болушунча тезирээк жасалышы керек, инсультту "кайтаруу" үчүн тромболитикалык дары-дармектер (пломбалоо терапиясы) менен терапия каралышы керек. кийлигишүү үчүн терезе чектелген, жана ал симптомдору башталгандан кийин 3 үчүн 4 12 саат аз болушу мүмкүн. Натыйжада, үй-бүлө мүчөлөрүнөн же тургундардан фактыларды текшерүү талап кылынышы мүмкүн, айрыкча, эгерде бейтап толугу менен билбесе же сүйлөө жөндөмү бар болсо.

Кандай симптомдор бар экенин, качан башталганын, эгерде алар жакшырып, илгерилеп же ошол бойдон калып жатышканын сурап көргүлө. Мурунку медициналык тарых инсульт, дары-дармек, аллергия жана ар кандай акыркы оорулар же жол-жоболор үчүн тобокелдик факторлорун издейт. Дары-дармек тарыхы абдан маанилүү, айрыкча, бейтап антикоагулянттарда болсо.

Физикалык текшерүү маанилүү белгилерди жана бейтаптын сергек болуу деңгээлин аныктоону камтыйт. Жалпысынан стандартташтырылган инсульт шкаласын колдонууну камтыган неврологиялык текшерүү жүргүзүлүүдө. Жүрөк, өпкө, ич да текшерилет.

Катуу инсульт дагы эле мүмкүн болсо, кан анализдери жана башынын компьютердик сканерлеу сунуш кылынат. Бирок тесттер диагнозду аныктоо үчүн эмес, тескерисинче, планды дарылоого жардам берүү үчүн колдонулат. Ошентсе да, дарылоо ыкмалары бир кыйла айырмалангандыктан, ишемия менен геморрагиялык инсультту айырмалоо үчүн компьютердик томограф көп кездешет.

КТ сканерлеу мээдеги кан төгүүлөрдү же шишиктерди издөө үчүн, ошондой эле мээ ткандары кан менен камсыз кылуунун азайганын аныктоо үчүн колдонулат. Церебралды кан агымын баалоо үчүн инъекцияланган боёкту колдонгон компьютердик перфузия сканерлеу мээнин канчалык коркунучтуу экенин аныктоо үчүн да аткарылышы мүмкүн (перфузия). Бул техника көптөгөн мекемелерде кеңири жеткиликтүү болбосо да, мээнин МРТ көрсөтүлүшү мүмкүн.

Эритроциттердин санын жана тролиттерди, электролиттерди, кан глюкозасын жана бөйрөк милдетин өлчөө үчүн кандын толук саны (КБК) ошондой эле кандын уулануу милдетин, эл аралык нормалдаштырылган катышын (ИНР), протромбин убактысын (ПТ), жарым-жартылай тромбопластина убактысын (ПТТ) өлчөө үчүн кан анализдеринин бардык мисалдары болуп саналат. Башка кан анализдери бейтаптын жеке абалына жараша сунуш кылынышы мүмкүн.

Жүрөктүн ылдамдыгын жана ритмин баалоо үчүн ЭКГ жүргүзүлүшү мүмкүн. Бейтапка жүрөк монитору көп коюлат.

 

инсульт үчүн дарылоо кандай?

treatment for stroke

Инсульт медициналык өзгөчөлүк болуп саналат, бирок инсульттан жапа чеккендер мүмкүн болушунча тезирээк дарылоону издесе, тез дарылоо мээге кан айлануусун калыбына келтире алат.

Баштапкы басым, көптөгөн жагдайлардагыдай эле, КАБ (Жүгүртүү, Airway, жана Дем алуу, учурдагы КПР стандарттарына ылайык) бейтаптын кан агымы, аба жолунун бөгөттөлүшү жок жана дем ала алышын камсыз кылуу, андан кийин кан басымын тийиштүү башкаруу болуп саналат. Мээнин дем алуу, кан басымы жана жүрөк ылдамдыгын көзөмөлдөө жөндөмү катуу инсульттарда, айрыкча мээге байланыштуу инсульттарда жоготулушу мүмкүн.

Көк тамыр сызыктары бейтаптарга жайгаштырылат, кычкылтек берилет, кан анализдери өткөрүлөт, ошондой эле контрабандалык эмес компьютердик томографтар ишке ашат. Ошол эле учурда, медициналык адис инсульт клиникалык диагнозун баалайт жана тромболитикалык терапия (ТПА, пломбалоочу дары) же пломба алып салуу (механикалык блоктолгон артерияга жиптүү катетер аркылуу пломба алып салуу) инсульт дарылоо үчүн опция болуп саналат чечим чыгарат.

 • Инсульт кантип дарыланат?

Ишемиялык инсульт диагнозу коюлган болсо, убакыт терезеси бар, анын ичинде ТПА (кыртыш пласминоген активдештирүүчү) менен тромболитикалык дарылоо опция болушу мүмкүн. ТПА церебралды артерияга тоскоолдук кылып жаткан пломбаны алып салып, кан агуусун калыбына келтирет.

Геморрагиялык инсульт дарылоо кыйын, ошондуктан бейтаптын кандайдыр бир терапиялык альтернативалары бар-жогун көрүү үчүн адисти (нейрохирургия) дээрлик бир жолу көрүү абдан маанилүү (мүмкүн аневризма кесүү, гематома эвакуациялоо, же башка ыкмалар). Ишемиялык инсульттан айырмаланып, геморрагиялык инсульт ТПА же башка тромболитикалык дарылар менен дарыланбайт, анткени алар кан төгүүнү күчөтүп, геморрагиялык инсульт симптомдорун күчөтүп, өлүмгө алып келиши мүмкүн. Натыйжада, терапияны баштаар алдында геморрагиялык инсульт менен ишемиялык инсультту айырмалоо абдан маанилүү.

 

 • Канча инсульт менен ооругандар ТПА алат?

туура бейтапка ТПА берүү тандоо (бейтап өз убагында келсе да, дары кеңеш берилбейт эмне үчүн ар кандай себептер бар) ТПА мээге кан куюуга себеп потенциалы бар, анткени медициналык камсыз кылуучулар бейтап жана үй-бүлө менен талашып-тартышат бири болуп саналат. Потенциалдуу артыкчылык бар болсо да, кан тамырлар алсыз болгондуктан, ишемиялык инсульт мээге кан куюу менен геморрагиялык инсультка илгерилейт деген 6% мүмкүнчүлүк бар. Бул коркунуч, эгерде дары эрте киргизилсе жана ылайыктуу бейтап тандалса, төмөндөйт.

Инсульт менен ооругандардын кээ бирлери механикалык тромбектомияга укуктуу, бул мойнуна же мээсине бөгөттөлгөн артерияга кичинекей катетер киргизүүнү жана пломбаны сорууну камтыйт. Механикалык тромбектомия симптомдор башталгандан кийин 24 саатка чейин каралышы мүмкүн, оорулууга жараша, инсульт көлөмү, мээдеги бөгөттүн жайгашуусу, мээнин милдети. Механикалык тромбектомия көптөгөн ооруканаларда жеткиликтүү эмес жана бардык бейтаптар үчүн жарактуу эмес. Бул операциялар интервенциялык нейрорадиологдун, невропатологдун же нейрохирургдун тажрыйбасына муктаж.

ТПА жана башка терапия ишке ашпаган же талап кылынбаган учурда, бейтап мониторинг жүргүзүү, колдоо көрсөтүү жана калыбына келтирүүгө жөнөтүү үчүн ооруканага көп кабыл алынат.

 

Эндоваскулярдык дарылоо

Endovascular treatment

Механикалык тромбектомия, же ишемиялык инсульт себеп болгон кандын пломбасын алып салуу, орто церебралды артерия сыяктуу чоң артерияны бөгөттөө үчүн пайдалуу терапия болуп саналат. Бул техника симптомдор башталгандан кийин 12 сааттын ичинде аткарылса, коопсуз жана натыйжалуу болуп саналат. Бул өлүм коркунучун төмөндөткөн жок, бирок механикалык тромбектомияга баа берилүүчү адамдарда көп колдонулган көк тамырдагы тромболизге салыштырмалуу майыптыкты төмөндөттү. Тромбектомия симптомдор башталгандан кийин 24 саатка чейин белгилүү бир жагдайларда пайдалуу болушу мүмкүн.

 

Краниэктомия

Craniectomy

Мээнин олуттуу аймактарына зыян келтирген инсульт мээнин олуттуу эдемасын, ошондой эле айланадагы ткандарда мээнин кийинки жаракат алышына алып келиши мүмкүн. Бул синдром кан агымы үчүн орто церебралды артерия көз каранды мээ ткандарын жаракат инсульт көп кездешет, ошондой эле начар прогноз улам "оорулуу церебралды инфаркт" деп белгилүү. Дары басымды жеңилдетүү үчүн колдонулушу мүмкүн, бирок кээ бир бейтаптар башынын бир тарабында баш сөөгүн убактылуу хирургиялык алып салуу болуп саналат гемикраниэктомия талап кылат. Бул өлүм ыктымалдыгын төмөндөтөт, бирок кээ бир адамдар, башкача айтканда, майыптык менен жашашат.

 

Инсульттан жапа чеккен адам үчүн прогноз деген эмне?

suffers a stroke

Инсульт Кошмо Штаттарда жана дүйнө жүзү боюнча өлүмдүн негизги себеби болуп саналат. Америка Кошмо Штаттарында инсульттан жапа чеккендердин 20% бир жылдын ичинде өлөт. Инсультту кайтаруу жана жигердүү реабилитациялоо үчүн тромболитикалык дарылоо менен кийлигишүү мүмкүнчүлүгүн эске алганда, максат оорулуулардын аман калышын жана айыктыруудан кийинки милдетин жогорулатуу болуп саналат.

Инсультту дарылоодо дароо жана агрессивдүү жооп берүү үчүн адистери, жабдуулары жана ресурстары бар ооруканалар инсульттан аман калууну, ошондой эле оорулуулардын милдетин жана калыбына келишин жакшыртуу үчүн табылган. Сиздин аймакта кайсы ооруканалар инсульт борборлору белгиленгенин билүү сизге пайда алып келет, анткени алар диагноз коюу-дарылоо убакыт шкаласын азайтуу үчүн зарыл болгон тажрыйбага жана жабдууларга ээ болушат.

Инсульт менен ооругандарда көптөгөн кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн, кээ бирлери майыптыктан улам толук убакыттагы жумушка кайтып келе албай калышы мүмкүн. Бейтаптардын дене милдетинин төмөндөшү, билиминин начарлашы сыяктуу психикалык симптомдору, депрессия жана тынчсыздануу сыяктуу эмоциялык симптомдор сыяктуу физикалык симптомдору бар.

Милдетке кайтып келүү инсульттун деңгээли, мээнин жана дененин ишин токтотуп калган бөлүктөрү жана пайда болгон ар кандай көйгөйлөр менен аныкталат. Жутуп алуу жөндөмүн жоготкон бейтаптар өпкөсүнө тамак-аш же сілекей дем алып, жукканда пайда болгон умтулуу пневмониясын алышы мүмкүн. Көчүп барууда кыйынчылыкка кабылган бейтаптар тери ыдырашынын натыйжасында басым ооруларын жана инфекцияларды өрчүтүшү мүмкүн.

Натыйжада жеке адамдардын 10% га чейин талмага кабылышы мүмкүн. Инсульт катуу болсо, талма пайда болушу ыктымал.

 

Инсульттан кийин калыбына келтирүү мүмкүнбү?

Катуу инсультка шашылыш кийлигишүү жана мээ ткандарына кан агымын калыбына келтирүү инсульт менен ооругандарды сактап калуу жана мээнин жабыркашын азайтуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Инсульттун натыйжасында физикалык, психикалык жана эмоциялык кемчиликтерден жапа чеккен бейтаптарда реабилитация функцияны жакшыртуу жана инсультка чейинки активдүүлүк деңгээлине кайтып келүү убадасын берет.

Дагы, инсульт гана эмес, ошондой эле жүрөк инфаркт жана перифериялык тамыр оорулары (ПАД) үчүн тобокелдик факторлорун алдын алуу жана төмөндөтүү мыкты инсульт дарылоо болуп саналат.

 

Корутунду 

Инсульт мээнин бир бөлүгүнө кан агымы күтүлбөгөн жерден үзүлүп, анын иштебей, акыр-аягы мээ клеткаларына зыян келтиришине алып келгенде пайда болот. Инсульт учурунда мээнин жабыркаган бөлүгүндөгы клеткалар өлө баштайт, ал эми мээнин ошол бөлүгү туура иштей албайт. Бул адамдын инсультка чейин аткара алган иштерди жөө жүрүү, сүйлөшүү, тамактануу, көрүү, окуу, пикирлешүү же аткаруу жөндөмүнө доо кетириши мүмкүн. Инсульттан жапа чеккендердин көбүнүн чарчагандыгы, ошондой эле эстеп калууда, түшүнүүдө же так ой жүгүртүүдө кыйынчылыктары бар.