Сөөктөрдүн азайышы

Чекеси адамдын бетиндеги маанилүү эркектик өзгөчөлүк болуп саналат. Ушул себептен көпчүлүк аялдар жана мындай чекесин азайтууга же жоюуга жардам бере ала турган дары-дармоолорду чекеси бар эркектер аз. Мындай учурларда, өтүү үчүн мыкты ыкмасы браузер сөөк азайтуу тартиби болуп саналат. 

 

Браузер сөөк азайтуу хирургиясы кандай?

Бир кыркуу жасалат, же чачтын ичинде, ал натыйжалуу дароо туура жашырылган жерде, же жөн гана чачтын алдында, андан ары чач сызыгын оңдоого мүмкүндүк берет. чач сызык кесүүлөрдөн тырмактары, адатта, бир нече айдан кийин байкап кыйын, бирок алар башында абдан айкын болушу мүмкүн.

Бул кесүү менен браузер сөөгү жана орбиталык жиптер азайат. жогорку браузер сөөгү жумшарып, тегеректеп болот, жана көздөрү жаркыраган жана ачык көрүнүшү үчүн жасалышы мүмкүн. Биз ошондой эле браузерлерди көтөрүп, аларды бир кыйла аялдык браузер ийри өндүрүү үчүн калыптай алабыз.

Браузер сөөк азайтуу , ошондой эле чеке контурлоо деп аталышы мүмкүн, Неандерталь чеке хирургия, же чекесин калыбына келтирүү операция. Бул көрүнүктүү эркек чекесин аялдыктын орточо диапазонуна айлантууга жөндөмдүү натыйжалуу жол-жобо. Бул ыкма бет феминизация хирургия негизги жол-жоболорунун бири болуп саналат. Көпчүлүк учурларда, чеке контурлоо хирургиялык сайт жайгашуусуна байланыштуу чач сызыгын төмөндөтүү же браузер көтөрүү менен бирге жасалат. Бул мыкты эстетикалык көрүнүшкө алып келет. 

Форехед имплантантын да карагыла

 

Беттин жогорку бөлүгү сулуулукка жана аялдыкка эң чоң таасир этет. Браузер сөөгүн азайтуу максаты жарык жогорку жүзүн баса белгилей алышы үчүн, көз үстүнө сөөк калыптандыруу болуп саналат. Ал, адатта, сөөк иштери, браузер көтөргүч, чач сызыгын төмөндөтүү менен бирге жасалат.

 

Браузер сөөгү

Эркек чекеси көздүн үстүнөн бир заматта сөөктүн бир кыйла айкын жотасы бар, коллоквиалдык түрдө "браузер сөөгү" деп белгилүү. Аялдык чекесинин жумшак, жумшак жылаңач көрүнүшү бар.

Адамдар муну билбейт, бирок браузер сөөгү адамдын жынысын аныктаган бет өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп саналат. 

Браузер жоталары толук браузер менен жабылбаган браузерлердин аймактары болуп саналат. Алардын төмөнкү чек арасы көз розеткаларын түзүү үчүн ички батып кетет, ал эми алардын жогорку маржасы чекесинин бир бөлүгүн түзүү үчүн маңындагы сөөк менен кошулат. Тараптан каралып жатканда, браузер жоталары чекесинин эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү болуп саналат.

Көпчүлүк жагдайларда алардын морфологиясы өз алдынча түзүлөт; ошентсе да травматизм же эндокриндин бузулуулары сыяктуу бир нече факторлор алардын остеогенезине таасир этиши мүмкүн. 

 

Каш сөөгү

Протрузивдүү браузер жоталары адамдарды эркектей кылып көрсөтүшү же көз розеткаларын бир аз терең баткандай кылып көрсөтүшү мүмкүн болгондуктан, бейтаптардын көбү дөңгөлөктүү бетин же протрузивдүү сөөктөрдү майдалоо үчүн браузер жотасын азайтуу жөнүндө ойлонуп, браузерлердин контурун жылмалап, чекесинин толук жана тегерек көрүнүшүн ойлошот.

 

Браузер сөөктөрүн азайтуу түрлөрү

Хирургдар көп учурда сиздин браузер сөөгүнүн көрүнүктүүлүгүнө, маңдай синус дубалынын калыңдыгына, синус өлчөмүнө жана жалпы чекеңерге жараша колдонгон браузер сөөгүн азайтуунун төрт түрү бар. колдонуу үчүн эң ылайыктуу түрү, адатта, браузер сөөк көрүнүктүү негизделген, маңдай синус дубалынын туурасы. Бул чеке жана маңындагы күнөөнүн жалпы өлчөмүн да камтыйт. 

Операция браузер көтөргүч же чач сызыгын илгерилетүү / төмөндөтүү операция менен бирге болушу мүмкүн. кесүү позициясы, же тырмак, сиздин чеке анатомиясы менен аныкталат, чач сызык, жана сиз бир эле учурда кошумча дарылоодон өтүп жатасызбы же жокпу. Чач сызыгын төмөндөтүү / илгерилетүү хирургиясы, адатта, браузер сөөк азайтуу операциясы менен бирге аткарылат.

Фронталдык синусту чечүү бул дарылоо менен эң чоң натыйжаларга жетүү үчүн абдан маанилүү. Бул синус мурду чокусунан браузерге чейин созулган абанын чөнтөгү болуп саналат. Адамдардын басымдуу бөлүгү сөөккө гана эмес, сөөккө да көптү талап кылат.

 

Ошентип, браузер сөөктөрүн азайтуу түрлөрү кирет; 

Тип 1 (Сарптоо)

Кээ бир адамдар салыштырмалуу кичинекей синус жана кенен маңдай синус дубалы бар. Мындай жагдайда хирург кошумча сөөктү көмөт. Бул ыкма «тип 1 чекеси» деп аталат. Бүгүнкү күндө хирургдардын көбү бир аз гана сөөк көмүшөт , бул процесс чекесин феминизациялоо деп белгилүү. Бирок бул техникадан, айрыкча, анча чоң эмес башчы же синусит менен ооруган адамдардан оорулуулардын чектелүү саны гана пайда алат. 

Кээ бир хирургдардын айткандарына карабастан, адатта, эркек чекесин жалгыз бурмалоо аркылуу типтүү аял диапазонуна айлантуу мүмкүн эмес. Бул маңындагы синус менен байланыштуу.

 

Тип 2 (Кесүү жана толтуруу)

Бул ыкма жарым-жартылай көрсөтүүнү камтыйт жана көп учурда чекесин калыбына келтирүүнү жүргүзбөгөн хирургдар тарабынан колдонулат. Бул натыйжалуу пайдалуу, эгерде мурду жана браузердеги проекциялык бурч буга чейин канааттандырарлык болсо. Мындай сценарийде, башчынын арткы жагындагы жөн гана қолданууларды чечүү зарыл. Сөөк цемент босс үстүнө дөңгөлөк мейкиндигин жабуу үчүн колдонулат.

бир түрү 2 браузер сөөк азайтуу зарыл эмес учурда жасалганда, бир 'оор' дельфин сыяктуу чекеси түзүлөт. Жаңы чеке жылмакай болсо да, ал "идеалдуу" аял чеке сызыгы менен салыштырганда алга илгерилейт.

 

Түрү 3 (Форехед калыбына келтирүү)

Эң көп колдонулган чеке кайра контурлоо техникасы бул түрү 3 жол-жобосу болуп саналат. Процедура маңдай синус сөөгүнүн алдыңкы дубалын бөлүүнү, аны калыбына келтирүүнү жана кайра жайгаштырууну камтыйт.

Кээде чеке калыбына келтирүү жана кээ бир сөөк цемент менен толтуруп, каалаган чеке формасын алуу үчүн айкалышын колдонуу зарыл. Биз сөөк цементин ал каалаган так натыйжаны алуу үчүн барган сайын көбүрөөк колдонобуз. 

 

Түрү 4 (Форехед калыбына келтирүү жана толтуруу)

каалаган чеке профилине жетүү үчүн чеке калыбына келтирүү жана сөөк цемент толтуруу айкалыштыруу зарыл болушу мүмкүн. Хирургдар сөөк цементин колдонуп, бир адам ээ болгусу келген натыйжаларды алышат.

 

Эркек менен аял чеке айырмасы 

Male and Female Forehead Difference 

Жыныстык диморфизм бир түрдүн эркектери менен аялдарынын ортосундагы көрүнүштүн өзгөрүүлөрүн билдирет, мисалы, түстүн, форманын, өлчөмүнүн жана түзүлүшүнүн өзгөрүшү, бир же башка жыныстык үлгүнүн генетикалык мурасынан улам пайда болгон.

Эркек жана аял чекесине келгенде эң маанилүү үч айырмачылык бар. Алар кирет; 

 • Браузердин башчысы: Эркектер менен аялдардын чекелери биринчи кезекте айырмаланат. Эркектер, адатта, көз розеткаларынын жогорку жип боюнча сөөк жотасы бар. Бул браузер босс же браузер жотасы катары белгилүү. Экинчи жагынан, аял чекелери кичинекей же кээде эч кандай башчы бар. 
 • Жалпак дақ: Жалпак аймак кээде эки көз розеткасынын жоталарынын ортосунда байкалат. Аялдарда бул жоталар жок болгондуктан, көз розетка жоталарындагы жалпак дақ жок. 
 • Форехед беткейи: эркектерде жалпы чеке бурчу, адатта, тик болот, ал эми мурду менен чекесинин ортосундагы бурч браузер жотасынан улам бүйүрдөн карап курч. Аялдар, бирок, алар браузер жотасы жок болгондуктан, чет көз карашта чекесине кошумча вертикалдык көрүнүшү бар. Ошондой эле, браузер менен мурду ортосундагы бурч кенен.  
 • Браузердин сөөгүн азайтуу эркектерге да, аялдарга да жасалышы мүмкүн болсо да, колдонулган ыкмалар сөөктөрдү азайтуу зарыл болгон суммага жараша айырмаланышы мүмкүн. Сөөктөрдүн көрүнүктүүлүгүн азайтууну ойлогон жана өткөргөн эркектердин көбү муну өтө чоң болгондуктан жана бетинин көрүнүшүн соттоодо чоң таасир тийгизгендиктен кылышат. Күчтүү эркек чеке сөөктөрү бири бир 'неандерталь' же гипермаскулин көрүнүшүн бере алат, аларды каардуу жана / же коркунучтуу көрүнүшү мүмкүн.
 • сөөк клапан техникасы үчүн талап жана ыкмасы эркектерде жөнөкөй болсо да, кесүү жана натыйжада тырмак жайгаштыруу жагымдуу компромисс катары маанилүү факторлор болуп саналат. Көптөгөн эркектер кыска чач бар, чач сызыктарын артка, же толугу менен бальзамдалат, жана кадимки коронардык кесүү колдонуу операцияга чейин кеңири чечилиши керек. Кээ бир эркектер мындай курмандыктын арзырлык экенине ишениши мүмкүн.
 • Бирок опция берилгенде, кээ бир эркектер операция жасабоону тандашы мүмкүн. Бир браузер сөөк азайтуу жагымдуу терең горизонталдуу тери сызыктары же тырмактары бар балдарда түздөн-түз аткарылышы мүмкүн. Нервди азайтуу ыкмасы, адатта, сөөк клапанын алып салуу жана алмаштыруу жөндөмүн бузбай колдонулушу мүмкүн.

 

Кантип Браузер сөөк азайтуу хирургия жалпы көрүнүшүн жакшыртат?

 • Адамдын чекеси бет бетинин жалпы аянтынын 35—40 пайызын түзөт. Ал башка бет өзгөчөлүктөрүнүн баарын көзөмөлдөп, эстетикалык таасир этет. Ошондуктан, эгерде ал кандайдыр бир жол менен тең салмактуулуктан чыкса, анда беттин бүт формасы таасир этет. Натыйжада, сиз браузер жана чеке аймактары өтө кенен же көрүнүктүү экенин сезе аласыз. Бул көздөргө ашыкча таасир этет.
 • Жалпысынан, браузер формада асимметриялуу болушу мүмкүн, сиздин өзгөчө жыныстык өзгөчөлүгү үчүн өтө эркек же аялдык карап. Ошондой эле, ал белгилүү бир жол менен бардык башка бет факторлору менен пропорционалдуу эмес болушу мүмкүн. 
 • Транс-аялдарда жана кислоталуу аялдарда чекени азайтуу тартиби беттин контурун жогорулатат. Бул браузердин эстетикалык жактан башка өзгөчөлүктөр менен кандай байланышы бар экенине көбүрөөк шайкештик жана аялдык ийкемдүүлүк берүү менен. Операция ошондой эле чекеси, ошондой эле көз розеткадагы алсыз сөөктөрдү калыптайт. Бул өтө көрүнүктүү чекесинин тегерегиндеги бони жотасын төмөндөтөт. Браузер сөөгүн калыбына келтирүү жана азайтуу, адатта, терисин бошотуп, жогорку бет аймакты өзгөртүп, аялдамалайт. 
 • Транс жана цисгендер эркектер менен негизги кыйынчылык чеке жетиштүү эркек пайда эмес болушу мүмкүн. Мындай жагдайларда хирург анын ордуна чекесин көбөйтүүнү жана узартууну сунуштай алат. Бул иш жүзүндөгү бет өзгөчөлүктөрүнө жана каалаган таасирине негизделет.

Ошондой эле Кореядагы популярдуу пластикалык хирургия клиникаларын жана ооруканаларды карагыла

 

Браузер сөөктөрүн азайтууга жакшы талапкерлер

Эгер чекең сырткы көрүнүшүңө зыян келтирет деп эсептеген жалпы ден соолугу чың чоң адам болсоң, чекени азайтуу же кашын азайтуу үчүн мыкты талапкер болуп саналат. Сиз каш азайтуу операция үчүн идеалдуу талапкер болушу мүмкүн;

 • Чоң адамбы
 • Браузердин көп таркаган жоталары же чекелери бар , бул силерди эркектиктей көрүүгө түрткү берет
 • Эркек өзгөчөлүктөрүн өзгөртүп , аялдык чекесинин көрүнүшүн скульптуралдагысы келет
 • Бирдей эмес майдан бети же чуркап бараткан регионалдык сөөгү бар
 • Сууга баткан же кантюрадан өткөн көз розеткалары же  браузер жоталарынан улам дүрбөлөңгө түшкөн көз куйругу бар
 • Бетти калыбына келтирүү операциясы керек

 

Неандерталь Форехед абалы 

Чекеси беттин көрүнүктүү өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп саналат, анын жалпы беттик аянтынын үчтөн бир бөлүгүнө чейин түзөт. Бирок, маңдай чач сызыгына карата эркектер менен аялдардын ортосунда олуттуу өзгөрүүлөр бар.

Мындан тышкары, браузерлер жана браузер сөөктөрү (баш сөөгүнүн жоталары) сүрөттөлгөн чекесинин базасы жыныстардын ортосундагы беттин олуттуу өзгөрүүлөрүн ачып берет. Бони чекесинин формасы жана браузер жоталарынын көрүнүктүүлүгү (неандерталь чеке жоталары деп аталат) эркектикти аялдык көрүнүштөн айырмалоого жардам берет.

Бирок, көздүн үстүнөн чекесинин үстүнөн чуркап сөөк жотасы (браузер боссинг) браузердин сойкулугунун жагымдуу диапазонунун чегинен чыгып кетиши мүмкүн. Бул Неандерталь чекеси деп аталган ашыкча эркектик браузердин абалына алып келет. Фронталдык браузердин башчыларынын көпчүлүк формалары неандертальдык катары классификацияланат. Мисалы, чекеси, ийкемдүү чекеси жана жылмакай чекеси неандерталь деп аталат.

 

Неандерталь Форехедтин себептери

Акромегалия, өсүү гормонунун ашыкча өндүрүшүнө себеп болгон оор абал көрүнүктүү негизги себеп болуп саналат. Бул абалды ээлеген адамдар кадимки колдорунан, буттарынан, жаактарынан жана баш сөөгүнөн өтө чоң. 

Экинчи жагынан, Неандерталь Форехед же фронталдык босс башка көптөгөн мүмкүн себептери бар, анын ичинде: 

 • Кош бойлуу кезиндеги триметадион деп аталган талмага каршы дарыларды кабыл алуу
 • Аномалдуу чекеси же баш сөөгүнүн өсүшү 
 • Сөөк миинин жардамы менен эритроцеттерди өндүрүүнүн көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн болгон анемиянын өзгөчө формалары
 • Базаль клеткасы невус синдрому 
 • Клайдокраниялык дисостоз 
 • Тубаса мерез 
 • Крузон синдрому 
 • Хёрлер синдрому 
 • Пфайффер синдрому 
 • Риккетс 
 • Рубинштейн-Тайби синдрому 
 • Руссель-күмүш синдрому 

 

Браузердин сөөгүн азайтуу процедурасы эмнени камтыйт?

Ар бир адам чеке контурлоо келгенде ар кандай күтүүлөр бар. Ушундан улам операция бир бейтаптан экинчисине айырмаланат. Бирок, жалпысынан, бул көз розеткалары боюнча чач сызыгын, браузер сөөктөрүн, чеке жотасын жана сөөктөрдү калыбына келтирүүнү камтыйт. Бул жол-жоболор сизге аялдык көрүнүштү көбүрөөк берүүгө багытталган. 

Хирург козголоң түзүү менен башталат. Бул чачта да болушу мүмкүн, анда ал толугу менен дароо жашырылган же чачтын алдында оң, андан ары чач сызыгын өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Чач сызыгынын тырмактарын, адатта, бир нече ай бою аныктоо кыйын. Бирок, алар башында көбүрөөк байкалышы мүмкүн. 

Хирург кесүү аркылуу браузер сөөгүн жана орбиталык жиптерди азайтат. Жогорку браузер сөөгү тегеректеп, ошондой эле жумшартылышы мүмкүн, ал эми көздөр жаркыраган жана ачык көрүнүшү үчүн жасалышы мүмкүн. Хирург, ошондой эле жакшы аял браузер ийри түзүү үчүн каш сөөгүн көтөрө же көтөрө алат.

бейтаптарда эң аялдык чеке формасын алуу үчүн, сөөк алдыңкы дубалын жоюу керек. Тегеректеги сөөк да алдыңкы дубалды алмаштыруу менен бирге кыскартылат (III түрү процедура). Браузер сөөгү аз сандагы бейтаптарда абдан тыгыз. Демек, жөн гана сөөктү (I түрүн) ыргытуу аялдыктын тийиштүү контуруна алып келиши мүмкүн.

Жалпысынан алганда, квалификациялуу хирургду издөө абдан маанилүү. Ал бул дарылоо үчүн сөөктү гана кесүүнүн ордуна сөөктү тескөө операциясын аткарууга жөндөмдүү болушу керек. 

 

Браузер сөөк азайтуу хирургия учурунда эмне болот?

Сөөктү азайтуу операциясы , адатта, бейтап жалпы анестезияга дуушар болгондо жүргүзүлгөн операция болуп саналат. Ооруну, ыңгайсыздыкты жана кан төгүүлөрдү азайтууга жардам берүү үчүн хирург чеке аймакта жергиликтүү анестетикти колдоно алат. 

 

Операцияга чейин

 • Браузер жоталары жана маңдай сөөгү башка бет сөөктөрүнө караганда ичке түзүлүштөргө ээ болгондуктан жана бош маңдай синустун үстүнө жайгаштырылган жана баш сөөгүнүн менингилерине бекитилгендиктен, бейтаптар азайтылышы мүмкүн болгон сөөктөрдүн көлөмүн жана диапазонун так алдын ала айтуу жана операциядан кийинки асқынуулардан качуу үчүн операцияга чейин баш сөөгүнүн рентген же такыраак 3D компьютердик сканерлеу жүргүзүлүшү керек.
 • Браузер жоталары менен маңдай сөөктөрүнүн ортосундагы калыңдык дифференциалы 2 мм-ден 5 мм-ге чейин созулгандыктан, браузер сөөктөрүн азайтуу суммасын баалоо үчүн алдын ала рентген сканерлери колдонулушу керек. Сөөктүн 3 миллиметрин алып салуу көпчүлүк учурларда ийгиликтүү деп эсептелет.
 • Сөөк бетинин формаларын скульптуралоо жана жөнгө салуу да белгилей кетүүгө татыктуу. Эки ыкма көп колдонулат. Көрүнүктүү абал браузер сөөгүнүн төмөн же бүйүр маржасында гана болсо, сөөктү азайтуу үчүн каштын төмөнкү четинин эки тарабында да 1 см кесүү жасалат; Бирок, эгерде көрүнүктүү абал чоң аймакта болсо же бир учурдагы фронталдык сөөктү азайтуу же ал тургай чеке көтөрүү талап кылынса, сөөктү азайтуу үчүн жогорку баш терисинин чач сызыгына бөлүнүү жасалат.
 • Операция кыйын эмес, анткени остеотомия да, сөөк бурамасын бекитүү да талап кылынбайт, интраоперативдик кан төгүү коркунучу жок, бул абдан коопсуз остеопластика болуп саналат. Бирок, сөөктүн калыңдыгы ашыкча сөөк жоготуудан качуу процедурасы учурунда көзөмөлдөлүшү керек, бул түзүмдүк күчтү бузушу же сууга баткан көрүнүшүнө алып келиши мүмкүн.
 • Көптөгөн эркектерде ооруну каякта жасоо керектигин чечүүнүн кыйындыгы эске алынганда, операцияга чейин альтернативалык «браузер сөөктөрүн азайтуу» ыкмасы каралышы керек. Браузер сөөктөрүнүн үстүндөгү чекесинин беткейи ар дайым эске алынышы керек.
 • Преоперативдик компьютердик сүрөт бейтапка браузерди азайтуу, чекени жогорулатуу, же эки операцияны бириктирүү боюнча кандай өзгөрүүлөр мыкты көрүнөрүн көрсөтүү үчүн талап кылынат.
 • Жалган диагноз (псевдо браузер сөөк сойкулук) жана керексиз браузер сөөк азайтуу операция алдын ала профилин текшерүү менен качууга болот. Косметикалык натыйжадан тышкары, бул преоперативдик кароо маанилүү, анткени чекесин жогорулатуу алда канча тез жана аз тырмак менен жасалышы мүмкүн, айрыкча, компьютер тарабынан иштелип чыккан чеке имплантанты колдонулганда.
 • Жок дегенде, жагымсыз көзгө көрүнгөн тырмактарды акылга сыярлык тынчсыздандырган адам камуфляж чекесин жогорулатуу үчүн тандай алат, айрыкча, эгерде алар операциянын болжолдонгон эки жыйынтыктарынын ортосундагы олуттуу айырманы аныктай алышпаса.

 

Операция учурунда

Негизги процедуранын жүрүшүндө хирург операцияны бир нече кадамдар менен жүргүзөт, анын ичинде; 

 • Бир хирургиялык тери маркери кесиле турган чекесинин чач сызыгын жана аймагын белгилөө үчүн колдонулушу мүмкүн. Чач сызыгындагы кесүү нервдерди жана чач фолликулдарын өзгөртпөшү үчүн олуттуу кам көрөт. 
 • Жергиликтүү анестетик чач сызыгынан баштап жогорудагы браузерлерге карата бүт чекесин жылдыруу үчүн колдонулат.
 • Хирург браузердин жана чач сызыгынын белгиленген аймакта, ошондой эле мектепке чейинки оору деп аталат. Андан кийин ал туташтыргыч ткандардын астынан терисин жумшак көтөрүп, алып салуу үчүн көрсөтүлгөн аймакты ойготот. 
 • Андан кийин чач сызыгындагы жогорку кесүү чеке кесилүүсүн туташтыруу үчүн ылдый ыргытылат. Бул боштукту мөөрлөйт жана браузерди таркатып же кыскартат. 
 • Андан кийин хирург терисин бириктирет, ошентип тырмактын түзүлүшү минималдуу болот жана чачтын өсүшү менен чач сызыгы менен дээрлик толугу менен жашырылган. 

Бирок, белгилей кетчү нерсе, сөөктөрдү азайтуу операциясы чекесинин бийиктигин минимумга келтирет жана каштын жалпы көрүнүшүн өзгөртө алат. Бирок ал дайыма эле кашын көтөрө бербейт. Зарыл болгондо, хирург браузер көтөргүч деп белгилүү болгон өзүнчө хирургиялык процедураны аткара алат, бир эле учурда браузер сөөгүн азайтуу менен бир эле учурда. 

Brow Bone Operation

Brow Bone Operation

Хирургиялык артыкчылыктар

 • Жараат баштын ичинде жашырылган жана аныктоо кыйын.
 • Браузерлердин серептеринде же таржымалында кандайдыр бир бир бирдикти оңдойт.
 • Ал көрүнүктүү браузер жоталары өндүргөн баткан көз розеткалардын көрүнүшүн жогорулатууга жардам берет.
 • толук жана тегерек өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле браузердин аялдык сызыгын жогорулатат.
 • Браузер жоталары сыяктуу эркек бет өзгөчөлүктөрүн өзгөртөт.

 

Браузер сөөк азайтуу жана калыбына келтирүү кийин эмне күтүү керек?

Көпчүлүк браузер сөөк азайтуу жол-жоболору амбулатордук негизде өткөрүлөт. Бирок кээ бир адамдардан андан ары мониторинг жүргүзүү жана байкоо жүргүзүү үчүн бир түндүн ичинде ооруканада калуу талап кылынышы мүмкүн. Дарыгер хирургиялык процедуранын беш күн өткөндөн кийин сиздин операциядан кийинки биринчи дайындоо боюнча сумкаларды алып салат. 

Шишик жана кан төгүү эки жумага созулушу мүмкүн типтүү терс таасирлери болуп саналат, орточо шишик эки айга созулат. Ошондой эле, браузер сөөк оорусу бейтаптардын арасында нормалдуу болуп саналат, бирок ал жонокой иштелип чыгат жана тийиштүү кийин кам көрүү менен көзөмөлдөлөт. Бир жумадан кийин бейтаптар кадимки графигина кайтып келишет. Бирок, бир айга чейин белгилүү бир оор иш-чаралардан качуу керек. 

Табигый таасирин көбүрөөк алуу үчүн хирург чач сызыгынын тырмактарын тартипсиз бурчта ийрилейт. Башында кызыл жана көрүнүктүү болот, бирок майда тырмактын үстүнөн чач өсө баштаганда, болжол менен алты жумадан кийин аз айкын болот. Тырмактын жетилгенине бир жылдай убакыт талап кылынат. 

тырмак көрүнүү чач сызыгынын арткы жагында чач тыгыздыгына көз каранды болот. тырмак астында басылган чач тамыры тырмак өсөт катары чач тыгыз болсо, тырмак оңой байкалбайт. Ичке чачтары бар адам үчүн чачыңарды артка тартып жатканда тырмак көбүрөөк көрүнүшү мүмкүн.

Ак тери тигиштери болжол менен бир-эки жумадан кийин таркатылат. тигүүлөр дагы эки жумадан кийин териде болсо, алар манжа менен тартылып жатканда сындырат. 

Убактылуу сезүү хирург сөөк ишин аткарган ар кандай аймакта пайда болушу мүмкүн. Операция кайсы жерде жүргүзүлгөнүн эске алуу менен, бул аймактарга чекеси, башын, жаагын, шенин, же чекелерин камтышы мүмкүн. Бул жумшак кыртыш бонустук аймактан бөлүнүп жатканда пайда болот.

Чарчы жаак жана чарчы шен да карагыла

 

Көптөгөн кичинекей нервдер жабыркашы мүмкүн, жана жабыркаган аймактардын калыбына келиши үчүн бир нече жыл талап кылынышы мүмкүн. Калыбына келтирүү мезгили 18 айга чейин созулат. Тескерисинче, бул, адатта , салыштырмалуу кыска убакыт, бирок сиз мурункудай сезбешиңер мүмкүн. 

Brow Bone Reduction and Recovery

Браузерди алдын ала баалоо учурунда эске алынуучу фактор

Чекени алдын ала баалоого келгенде, сиз да, дарыгер да негизги элементтерди талкуулашат. Бет сөөктөрүндөгү кону-нурлуу компьютердик сканерлеу (КБКТ) дарыгердин кабинетиндеги бейтапка өткөрүлөт. Бул баалоонун маанилүү аспектиси болуп саналат жана адатта бет сөөк процедурасына чейин болот. 

Эске алынуучу негизги преоперативдик элементтер төмөнкүлөрдү камтыйт; 

Борбордук төмөнкү чекеси (глабеллар областы): Пландарды түзүүдө жана браузер сөөктөрүн азайтууну аткарууда, глазурь тынчсыздануунун негизги багыты болуп саналат. Бул аймак абдан көрүнүктүү, ошондуктан көздөрүндө көлөкө түзүүдө. Ошондуктан, тескөө аркылуу контурлоо браузер сөөктөрүн азайтуу аял жана жалпы бет феминизация хирургиясынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. 

Жогорку орбиталык жиптер: Бул аймактар да супраорбиталык же браузер жоталары катары белгилүү. Бул аймактын ичиндеги сөөктү азайтуу көздүн терең көрүнүшүн жоготуп, көздөргө жакшыраак билимдүү көрүнүш берет. 

Супраорбиталык аймак: Жогорку орбиталык жиптердин үстүнө түздөн-түз үстүндөгү аймак бонустук көрүнүктүүлүктү минимумга түшүрүү үчүн кырылып жатат. Кыркуу, ошондой эле чекесинин төмөн бурчун төмөндөтөт, айрыкча, 3/4 көз карашта. Бул жакшы сопылык формадагы, аялдык контурга алып келет. 

Темпоралис булчуңу жана бони жоталары: Кээ бир бейтаптар чеке туурасын жалпы кыскартуудан пайда ала алышат. Бул темпоралис булчуңунун жана темпоралдык сөөк аркылуу кысымга алынган бони жотасынын төмөндөшү менен ишке ашат.  

 

Браузер сөөк азайтуу наркы

 Браузердин сөөгүн азайтуу наркы көп учурда канааттандырарлык натыйжага жетүү үчүн киргизилген өзгөрүүлөрдүн абалына жана көлөмүнө жараша өзгөрөт. Чындыгында, операция боюнча консультацияларды камтыган, зарыл болгон орточо финансылык милдеттенмени баалоо дээрлик мүмкүн эмес. 

Ошентсе да операциянын наркы жөнүндө ойлонуп жатсаңар, анда бул маанилүү факторлор пайдалуу болот; 

 • Учурдагы өзгөчөлүктөр, анын ичинде чекени азайтуу, калыбына келтирүү, же контурлоо канчалык деңгээлде зарыл болушу мүмкүн
 • Зарыл болушу  мүмкүн чач сызыгын төмөндөтүү же браузер көтөрүү сыяктуу ар кандай кошумча хирургиялык жол-жоболор
 • Хирургиялык операцияга таасир этиши мүмкүн болгон медициналык көйгөйлөр
 • Оорукананын белгилүү бир айыптоолорду 

 

Браузер сөөктөрүн азайтуунун альтернативалык параметрлери

Эгер браузер сөөк азайтуу өтүүгө кемчиликсиз талапкер эмес болсо, дарыгер башка варианттарды сунуш кыла алат, анын ичинде; 

 • Браузер көтөрүү 

Бир браузер көтөргүч, эгерде чекеси кыска браузерлерден улам узагыраак болууга жакын болсо, сөөктү азайтуу операциясын карап чыгуу опциясы болушу мүмкүн. Бул техника булчуң манипуляциясы же каш тери жылдыруу аркылуу бетине жогору браузерлерди көтөрүүнү камтыйт. Браузерлерди көтөрүү кээ бир жагдайларда чекеси кыскараак көрүнөт. 

 • Чач трансплантациясы 

Браузер чачтын жогорку сызыгынан улам узагыраак көрүнгөндө, чач трансплантациясы же чач трансплантациясы опция болушу мүмкүн. Бул ыкма баштын арткы бөлүгүнөн чач фолликулдарын чыгарууну жана чач сызыгынын алдыңкы жагына көчүрүүнү камтыйт. Чач трансплантациялоо тартиби да браузерди кыскартууда пайдалуу болушу мүмкүн.

 

Браузер сөөктөрүн азайтуунун хирургиялык эмес альтернативалык параметрлери

Brow Bone Reduction Non-Surgical Alternative

Хирургиялык процедуранын ийгиликтин жогорулашына карабастан, кээ бир бейтаптар хирургиялык эмес ыкма, анын ичинде толтуруучуларды колдонуу аркылуу эстетикалык максаттарын ишке ашырууну артык көрүшөт. 

Бир ботокс браузер көтөргүч, ошондой эле Ботокс Неандерталь чекеси деп белгилүү, браузер сөөк азайтуу хирургия үчүн хирургиялык эмес варианты болуп саналат. Хирургиялык жол-жободой эле, хирургиялык эмес кийлигишүү да көптөгөн терс таасирлери жана асқынуулар менен байланыштуу болушу мүмкүн. 

Көпчүлүк бейтаптар, мисалы, браузер сөөк баш оорусу, сезгенүү, оору жөнүндө билдирүү. Өнөкөт браузер сөөк азайтуу терс таасирлери сейрек учурларда маалымдалган. Алар дем алуу кыйынчылыктарын, браузерлерди же кирпиктерди дүрбөлөңгө түшүрүүнү, жутуп алуу кыйынчылыктарын, сейрек учурларда маалымдалган сүйлөө өзгөрүүлөрүн камтышы мүмкүн. 

 

Эндоскопиялык браузер сөөк азайтуу 

Фронталдык башчынын эндоскоптук браузер сөөктөрүн азайтуу тартиби коопсуз жана натыйжалуу минималдуу инвазивдүү ыкманы билдирет. Бул салыштырмалуу аз шишик жана жаракат менен байланыштуу. Чач сызыгына жакын баш терисинде жашыруун, байкалбаган кысуу түзүлүшү мүмкүн. Бул оорулууну аныктоо мүмкүн эмес салыштырмалуу кичинекей жарааттарга алып келет. Акыр-аягы, бул бир кыйла тез калыбына келтирүү жараянын жана кыска айыктыруу мөөнөтүн стимулдаштыруу.  

Бирок, бул дарылоо ыкмасы браузер сөөгүнүн калыңдыгы бурмалоо ыкмасы менен байкалуу өзгөрүүгө мүмкүндүк берет аз сандагы адамдар менен чектелген. эстетикалык жагымдуу натыйжаларды чыгаруу максатында, артыкчылыктуу сөөк калыңдыгы, жок эле дегенде, 5 мм. демек, бир 1 же 2 мм кыскартуу олуттуу айырмасы болмок эмес. Бирок, бир 3 үчүн 4 мм кыскартуу фронталдык босс суммасынын бир байкалуу төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. 

 

Сөөктөрдү азайтуу операциясынын потенциалдуу тобокелдиктери жана терс таасирлери

Ар бир хирургиялык кийлигишүү асқынуулардын ар кандай тобокелдиктерин көтөрөт. Ошондуктан, мүмкүн болгон тобокелдиктер жана браузер сөөк азайтуу хирургия терс таасирлери болуп саналат; 

 • Анестезияга терс таасирлер жана аллергиялык реакциялар
 • Операция учурунда же андан кийин кан төгүү
 • оорулуу жердин тегерегиндеги инфекция
 • хирургиялык аймактын тегерегинде Парестезия (күйүп, тигүү, же чуркап сезүү)
 • Бир жолу жараат айыктырат 
 • Чач сызыгы кесилген жерде чач жоготуу
 • Асимметрия же бирдиксиз көрүнүш 
 • Процедура учурунда сөөктөн тери бөлүнүп чыккандыктан баштын сезиминин өзгөрүшү
 • Канааттандырарлык эмес эстетикалык натыйжа 
 • сейрек учурларда убактылуу же туруктуу болушу мүмкүн чеке тери сезүү төмөндөгөн
 • Белгилүү бир бурчтарда кош көрүү
 • Таң калыштуу бет көрүнүшүн пайда убактылуу маңдай булчуң спазм

 

Сөөктү азайтуу хирургиясы ФАК

1. Алдын ала элестетүү керекпи? 

Ооба, алдын ала элестетүү зарыл.

2. Анестезиянын кандай түрү колдонулат?

Бейтаптар бул процедура үчүн жалпы анестезиядан өтүшөт.

3. операция канча убакытка созулат? 

жол-жоболоштуруу 2-3 саат талап кылынат.

4. бир закуска / тырмак болот? 

кыркуу же тырмак чач сызыгында жашырылган болот.

5. ооруканада болуу талап кылынабы? 

Ооба, түнү бою болуу талап кылынышы мүмкүн.

6. күтүлүүчү калыбына келтирүү деген эмне? 

Операциядан кийинки калыбына келтирүү, адатта, 1-2 жума талап кылынат, жана көптөгөн бейтаптар ошол убакыт өткөндөн кийин жумушка кайтып күтүшү мүмкүн.

 

Корутунду 

Браузер сөөк азайтуу хирургия чек узундугун кыскартууга багытталган косметикалык жол-жобосу болуп саналат. Сиз бул кийлигишүү үчүн идеалдуу талапкер болушу мүмкүн, Эгерде сиздин браузер бет үчүн пропорционалдуу кенен эмес деп ойлосоңор. Бул каш, чач сызык, жана башка бет өзгөчөлүктөрү улам болушу мүмкүн. 

Эгер браузер сөөк азайтуу өтүшүн кааласаңыз, адегенде дарыгер менен талкуулоо зарыл. Бул аркылуу алар тез арада сиз дарылоо тартибине жана жасоого өзгөрүүлөрдү жарактуу экенин аныктай алышат. Ошондой эле операциянын мүмкүн болгон тобокелдиктери жөнүндө сурашыңар керек, анткени бул пайда болушу мүмкүн болгон ар кандай асқынууларга алдын ала даярданууга жардам берет.