Жаак деформациясы

Jaw deformities

 

Жалпы көрүү

Жаак деформациясы - жаактын түзүлүшүнө, формасына жана өлчөмүнө таасир эте турган абал. Жалпысынан алганда, жаактагы аномалиялар маникулярдык процесстердин бириктирүүсүндө бузулушу же кемчилиги пайда болгондо пайда болот. 

Адам скелетиндеги башка сөөктөргө караганда акылмандык эң дифференциалдык типтүү өсүү аномалияларына ээ. Бул маневрдин татаал симметриялык өсүү үлгүсүндөгү өзгөрүүлөр менен байланыштуу, анткени ал бет скелетинин жалгыз кыймылдаган бөлүгү болуп саналат, өзгөчө, техника сырткы көрүнүшүндө маанилүү роль ойнойт. 

Бул жеке адамдын сүйлөө жана мастика жөндөмүнө, ошондой эле беттин жалпы эстетикалык жана экспрессивдүү өзгөчөлүктөрүнө олуттуу таасир этет. Өлчөмү же абалы боюнча кандайдыр бир аномалиялар болсо, максилла ошол эле көйгөйлөргө туш болот. 

 

Жаак деформациясы деген эмне?

Jaw deformities definition

Деформация аномалдуу форма, бузулуу, же табигый түзүлүштүн жоктугу катары сүрөттөлгөн. Адамдардын эки жаагы бар, бири үстүнкү жана бири төмөн.

Бир же эки жаактын бузулушу жаак деформациялары деп аталат. Адам төмөнкү жаагында бир сөөк болуп саналат, Жогорку жаак төрт ар түрдүү сөөктөрдөн турган функционалдык бирдиги болуп саналат: оң жана сол максилла жана оң жана сол палатин сөөктөрү, акыркысы зигома төмөн жайгаштырылган бул сөөктөрдүн бөлүктөрүнө карата.

Клиникалык, жогорку жаак кээде башаламан болушу мүмкүн 'максилла" деп белгилүү, анткени ал да сөөк дегенди билдирет.  Кээ бир жаак кемчиликтери жатырда өнүгүп, төрөлгөндө айкын болот, ал эми башкалары кийин бойго жеткенде өнүгүп жатат.

Алар ар кандай факторлордон улам пайда болот, анын ичинде: генетикадагы кемчиликтер, деформациялар, ичеги-карындын бузулушу, инфекциялар, травматизм, же туура эмес функция.

Жаак аномалиялары, жок эле дегенде, жаактын геометриялык касиеттеринин бирин өзгөртөт:

 • Көлөмү 
 • Позиция
 • Багыты 
 • Форма 
 • Симметрия

Жаак деформациясы белгилүү бир бейтап үчүн негизги көйгөй болушу мүмкүн, же ал оорудан, жаракаттан, же функционалдык бузулуудан экинчи орунда болушу мүмкүн. 

Жыныстык жетилүү учурунда абалды өрчүткөн манидулярдык прогнатизмдин үй-бүлөлүк тарыхы бар аял негизги көйгөйү деформация болуп эсептелген бейтаптын бир мисалы болуп саналат. 

Өспүрүм артриттин (оорунун) айынан кондиларлардын кыйрашынан улам антериор ачык тиштүү жаш жигит, кондилар сынуусунан жана Т-дан улам ретрогнатия жана бет асимметриясы бар өспүрүм темпоромандибулярдык биргелешкен (ТМЖ) анкилоз бала чагында (жаракат), жана ооз-дем улам атериор ачык тиш менен ооруган бейтап экинчи деформациялардын бардык мисалдары болуп саналат.

 

Жаак деформацияларынын классификациясы

Jaw Bones

Жаак сөөктөрү алты геометриялык атрибуттарга ээ деп классификацияланат: өлчөмү, абалы, багыты, формасы, симметриясы, толуктугу. Жаак деформациялары алар таасир эткен атрибуттун негизинде классификацияланат.

 • Көлөмү

Өлчөмдөгү деформациялар жаак өтө чоң же өтө кичинекей болгондо пайда болот. Патологиялык кеңейтүү гиперплазия деп аталат, ал эми нормалдуу өлчөмгө жетпөө гипоплазия деп аталат.

Микрогнатия маникулярдык гипоплазиянын синоними болуп саналат, ал эми макрогнатия маникулярдык гиперплазиянын синоними болуп саналат. 

Макрогения жана микрогения терминдер да өлчөмүн билдирет, макрогения кичинекей шенге карата чоң шен жана микрогения жөнүндө айтылат.

 • Позиция

Жаагынын аномалдуу позицияларын төрт кардиналдык багыттын баарынан табууга болот. Прогнатизм жана ретрогнатизм антеропостериялык позициялар болуп саналат, алар антеропостериялык позициялар болуп саналат.

Антеропостериор позициясы, адатта, краниалдык базага карата өлчөнгөн. Жаак өтө алыс болсо, прогнатизм деп аталат, ал өтө алыс артта калганда, ретрогнатизм деп аталат. 

Кийинчерээкгнатия - бул деформация, анда жаак медианалык учактан трансверс багытында эки тарапка да көчүп кетет. 

Вертикалдык түрдө, жаак өтө төмөн болушу мүмкүн, натыйжада ашыкча төмөндөө, же өтө жогору, жетишсиз төмөндөө көчүп алып келет.

 • Багыты

Ыпыластык жаак туура эмес багытталганда пайда болот, аномалдуу айлануу пайда болгон огу бул бузулууларды классификациялоо үчүн колдонулат. 

Жаак трансверс бет огунун тегерегинде туура эмес иштелип чыкканда, жаак антеропостериор огунун тегерегинде бузулганда, анын антеропостериялык роллу бар, мүмкүн эмес деп белгилүү абал бар деп айтылат. Акыр-аягы, вертикалдык огунун тегерегинде жаак бузулганда, аномалдуу яв пайда болот.

 • Форма

Калып - өлчөмү, абалы, багыты эмес объектинин геометриялык өзгөчөлүгү. Бурмаланган жаак - бул аномальдуу формадагы жаак.

 • Симметрия

Адамдын жүзү бир учактын, медиандын тегерегинде чагылдырылышында симметрияга ээ. 

Бет симметриясынын болушу үчүн эки шарт аткарылышы керек. 

Биринчиден, беттин ар бир бирдиги симметриялуу болушу керек, объект симметриясы деп белгилүү абал. 

Экинчиден, ар бир бирдик симметриялык шайкештик катары белгилүү орто учакка симметриялуу шайкеш келтирилиши керек. 

Жаактар объекти асимметриясынын же туура эмес башкаруунун натыйжасында симметрия деформацияларын өрчүтө алышат. 

Маникулярдык асимметрия жана максималдуу асимметрия объекти симметриясындагы аномалияларды билдирет, ал эми асимметриялык шайкештик асимметрияга себеп болгон аномалдуу шайкештикти билдирет.

 • Толуктук

"Толуктук" термини жаактын бүтүндүгүн билдирет. Бир жаак толук эмес болушу мүмкүн, анткени анын процесстеринин бири толук өнүккөн жок, мисалы, гемифациалдык майкрософляцияда көрүүгө болот маникулярдык кондилар жараянынын карылык. Толуктук, ошондой эле жаактагы эмбриологиялык процесстердин бириктирилбегендигинен же алынган кемчиликтен улам ишке ашпашы мүмкүн.

Ар кандай түрдөгү жаак деформациялары (өлчөмү, абалы, багыты, формасы, симметриясы, толуктугу) көп байланышта болот. Асимметриялык шайкештик, мисалы, жок дегенде бир башка деформация жок болсо, пайда болушу мүмкүн эмес.

 

Жаак деформацияларынын тиштерге кандай таасири бар?

Malocclusion

Жаак деформациялар тиштери да таасир этиши мүмкүн. Малокклюзия стоматологиялык аркадагы бир же бир топ тиш туура эмес иштелип чыкканда же жогорку жана төмөнкү стоматологиялык аркалар үйлестірілбеген учурда пайда болушу мүмкүн.

Стоматологиялык арканын ичиндеги деформация тиштин шайкештигине, деңгээлине же аралыгына таасир этиши мүмкүн. арка тиштерин жайгаштыруу шайкештик деп аталат.

Каниндердин, премоларлардын жана молярлардын буккаль-куспал жоталарынын кескин четтери идеалдуу шайкештикте арканы түзөт.

 • Стоматологиялык көчүрүү, стоматологиялык төңкөрүш, жана стоматологиялык айлануулар баары туура эмес туура эмес себеп болушу мүмкүн. 
 • Көчүп кетүү учурунда тиш физикалык жактан арканын сыртына көчүрүлөт.
 • Тиш төңкөрүшкө аномальдуу ийкемдүү.
 • Тиш анын узун огу тегерегинде аномалдуу айлануу улам айланууларда туура эмес иштелип чыккан.
 • тиш инфраоклюзия же супраокклюзия болгондо, ал анын окклюзивдүү учак төмөн же жогору жайгашкан.
 • Стоматологиялык деңгээл Шпин ийри чуркап бүт стоматологиялык арка үчүн соттолот. 

Бардык тиштердин куспс жалпак учак же борбордук қайшыдан акыркы молярга чейин бир аз жогору тыгыздыгы менен ийилген учак жазылышы керек. Терең же кайтарым Шпин ийри тиш деформациядан улам болушу мүмкүн. тиштердин куспс курч жогору ийилген учак ээрчип жатканда, Шпай ийри терең болот. учактын ийилген төмөн конкавит болгондо, ийри кайра болот. Стоматологиялык арканын ичинде тиштери, адатта, жайгаштырылган болушу керек; башкача айтканда, чектеш тиштери калың жок тийиши керек. Диастемалар бар болгондо же арка тиштерин жайгаштыра албай жатканда, аралыгы аномалдуу болуп саналат. ашыкча стоматологиялык аралыгы биринчи шарт болуп саналат, ал эми стоматологиялык калк экинчи болуп саналат. Мындан тышкары, стоматологиялык деформациялар жогорку жана төмөнкү аркалар синхрондалбаган учурда пайда болушу мүмкүн.  Бул нормалдуу окклюзия болушу үчүн арка жайгаштырылган жогорку жана төмөнкү тиштери үчүн жетишсиз. Жогорку жана төмөнкү тиш аркаларынын позициясы, формасы жана тиш өлчөмү да координацияланышы керек. Малокклюзия ызы-чуу стоматологиялык арка позициялар себеп болот. Бул келишпестик бардык үч кардиналдык учактарда пайда болушу мүмкүн: антеропостериор, вертикалдык, жана трансверс.

Акыр-аягы, максималдуу жана маникулярдык стоматологиялык аркалардын ортосундагы бурмаланган келишпестик пайда болушу мүмкүн. Максималдуу плакат тиштеринин буккаль кусп, адатта, маникулярдык тиштери үчүн бүйүр болуп саналат. 

Тескерисинче болгондо плакат айкашы пайда болот. оор учурларда, төмөнкү тиштердин баары жогорку тиштери ичинде тузакка түшүшү мүмкүн, Броди тиш деп белгилүү абал. Тескерисинче, жогорку тиштери төмөнкү тиштердин ичинде болгондо, қайшы тиштери пайда болот.

 

Жаак деформациясынын белгилери

Symprtoms of jaw deformities

Деформацияланган жаагы бар адам денелик жактан да, психологиялык жактан да азап тартат. колдонууда жок болсо да, ал тамактануу, дем алуу, уктоо, сүйлөшүп, жаак кыймылын бузат. Бул маселелер бузулуу түрүнө, бейтаптын оорусунун чегине жана жаш курагына, ошондой эле бузулуунун оордугуна жараша айырмаланат. 

Бул чөйрөдөгү дарыгерлер жана эксперттер болсо төмөндө сүрөттөлгөн үч олуттуу бузулууларды аныкташкан:

 • Чайнап кыйынчылык

Жаак аномалиялары тамак-аш чайнап жатканда жогорку жана төмөнкү жаактардын туура жабышпашына себеп болот, натыйжада оору жана ыңгайсыздык, ошондой эле толук эмес чайнап, бул ар кандай сиңирүү көйгөйлөрүнө жана башка ооруларга алып келиши мүмкүн.

 • Аномалдуу дем алуу

Жаак аномалиялары бар бейтаптар оозу аркылуу дем алышат, бул ден соолукка байланыштуу көйгөйлөрдү туудурат, себеби мурду дем алуу абанын булганышынын олуттуу көлөмүн жоготот. Ооз дем алуу жаактын ар кандай көйгөйлөрүн туудурат, анын ичинде бул бөлүмдүн башка жерлеринде сүрөттөлгөн кичинекей жаак.

 • Аномалдуу көрүнүш

Жаак аномалиялары бар бейтаптардын бетинин эң көрүнүктүү деформациялары бар. Малокклюзиялар, адатта, жаш кезинде пацифирлерди узак мөөнөткө колдонгон же баш бармагын сорууга көнүп калган ымыркайларда пайда болот. 

Ал бетти деформациялоо менен эле эмес, уялчаактыкка жана өзүн-өзү ишенимдүүлүктүн жетишсиздигине да себеп болот.

 

Жаак деформациясын башкаруу

Jaw operation chart

Ар кандай операциялар жаак деформацияларды оңдоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Ортогнатиялык хирургия же алаксытуу остеогенез жаак өлчөмүн, абалын, багытын, формасын, же симметрия деформацияларын оңдоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Жаактын толуктугу деформациялар реконструктивдик хирургияны талап кылат.

 

Ортогнатикалык хирургияны пландаштыруу

Presurgical orthodontics

Ортогнатия термини " түз жаак" дегенди билдирген кошулма сөз болуп саналат. Натыйжада ортогнатиялык хирургия жаак түздөө операциясын билдирет. Бул жаакты алып салууну жана анын сегменттеринин, жок эле дегенде, бирин көчүрүүнү камтыйт.

Хирургияга чейинки ортодонтика, хирургия, хирургия, хирургиялык ортодонтика ортодонтика ортодонтика православие хирургиялык дарылоонун үч өзгөчө баскычы болуп саналат.

Ортодонтист тиштерин шайкеш келтирип, деңгээлге чыгарат, керексиз компенсацияларды алып салат, биринчи этапта стоматологиялык аркаларды координациялайт. Хирургия экинчи этапта жасалат. Ортодонтист ортодонтикалык кыймылдарды акыркы этапта аяктайт.

Дарылоону пландаштыруу дарылоонун өзгөчөлүктөрүн аныктоо процесси болуп саналат. Формалдуу дарылоо пландаштыруу эки жолу талап кылынат, ортодонтикалык дарылоого чейин бир жолу (баштапкы дарылоо планы) жана операцияга чейин бир жолу.

 • Баштапкы дарылоо планы

ортодонтикалык дарылоо баштала электе, баштапкы дарылоо планы аяктады. Алдын ала пландаштыруу негизги максаты ортодонтикалык планын түзүү болуп саналат. Алдын ала хирургиялык план ортодонтист жана хирург тарабынан макулдашылууга тийиш. Бул план абдан маанилүү, анткени ал стоматологиялык өндүрүү, стоматологиялык компенсацияны алып салуу, остеотомиялар үчүн интерденталдык мейкиндиктерди түзүү сыяктуу маанилүү ортодонтикалык чечимдерге таасир этет.

Операция пландаштырылганга чейин хирург бейтаптын даяр-даяр эместигин аныктоого тийиш.

Бул хирургиялык ортодонтикалык максаттардын аткарылганын жана мүмкүн болушунча төмөн хирургиялык тобокелдикти камсыз кылуу үчүн бейтаптын ден соолугу оптималдаштырылгандыгын тастыктоону камтыйт. Хирургдар хирургияга чейинки ортодонтика максаттарынын аткарылышын камсыз кылуу үчүн прогресс-стоматологиялык-моделдерди алууда.

Алар туура окклюзияны камсыз кылуу үчүн I класстагы окклюзия моделдерин кол менен артикуляциялоо. Төмөнкү шарттар аткарылганда, жакшы окклюзияга жетишүүгө болот:

 • Стоматологиялык пайдалар мындан ары жеткиликтүү эмес.
 • Тиштери туура шайкеш келтирилген, натыйжада жылмакай арка.
 • Жогорку жана төмөнкү стоматологиялык аркалар бирдей формада жана өлчөмү болуп саналат.
 • Чектеш маргиналдык жоталар деңгээлге көтөрүлдү.
 • Коммерция аралык мейкиндиктер жабылды.
 • Шпинин ийри жалпак же минималдуу болуп саналат.
 • Плакат тиштери лабиолингдик ийкемдүүлүгү нормалдуу болуп саналат.
 • Кадимки инцисалдык ашыкча чумкутулуу жана ашыкча
 • Тиш өлчөмүндөгү айырмачылыктар (Болтон) чечилгендиктен, окклюзивдүү байланыштар максималдуу болот.

Жакшы жыныстык катнашта болуу байкалса жана операциянын коркунучтары кабыл алынса, бейтап операцияга даяр. Апикалык база деформациясы бар болгондуктан, жакшы кийлигишүү дайыма эле мүмкүн эмес. 

Апикалык база тиш түйүндөрүнүн тегерегинде жайгашкан жана тиш тамырларынын абалын аныктаган жаак сөөгүнүн бир бөлүгү болуп саналат.  стоматологиялык тамыры сөөктүн сыртына көчүрүлбөшү керек болгондуктан, апикалык базалар деформацияланган учурда максималдуу интеркускацияга жетишүүгө болбойт.

Мисалы, жетиштүү хирургиялык ортодонтикага карабастан, максималдуу апикалык база тар болгондо, афиша тиштери айкаш менен аяктайт. Мындай учурларда кеңейтилиши үчүн максилла сегменттелиши (эки же андан көп тиш көтөрүүчү сөөк сегменттерине бөлүнүшү) керек.

Апикалык-базалык көйгөйдөн улам жакшы кийлигишүү мүмкүн эмес болсо, хирург жакшы окклюзия мүмкүн экенин көрүү үчүн стоматологиялык моделдерин сегменттөө керек.  Стоматологиялык моделдер сегменттерге кесилгенде, ар бир бөлүгү кайра бириктирилгенге жана жабышканга чейин кол менен окклюзияга артикуляцияланат. Хирург операцияны бейтапка коопсуз аткарууга болорун ырастаса, ал операцияга даяр деп эсептелет.

 

Модельдөө

Teeth 3D modeling

Моделдөө этапында краниофациалдык комплекстин 3D виртуалдык модели түзүлөт. Бул модели камтышы керек:

 1. Центрикалык маневр бар, так скелет, тиш, жана бет жумшак-кыртыш ,
 2. Туура шилтеме кадры бар

КАСС 3D виртуалдык моделдери центрикалык мамилелерде адам камтышы керек.

Борборлоштурулган мамилелер (КР) гленоиддик фосса ичиндеги кондитерлердин абалын билдирет.

Бул ортогнатиялык хирургияда маанилүү эталондук позиция болуп саналат, анткени ал тиш-көз карандысыз маникулярдык жалгыз позиция болуп саналат. Мындан тышкары, кондитер бул абалда эки кондитер борборуна жакын өтүп огу айланасында болжол менен 20 градус айланышы мүмкүн. 

Автоматтандыруу - бул маневрдин топса огунун тегерегинде айланышы.

 • Пландаштыруу

КАСС-та хирургия ВТО ыкмасын колдонуу менен пландаштырылууда, демек, хирургия каалаган акыркы жыйынтыкка жеткенге чейин симуляцияланат. Хирургиялык симуляция адистештирилген программалык камсыздоонун жардамы менен үч өлчөмдүү курама моделдер боюнча ишке ашат. Бул программалар үч негизги нерсени кыла алат: кесүү жана жылдыруу сөөктөрү, артикуляция тиштери, жана морф жумшак ткандары.

 • Сөөктөрдү кесүү жана жылдыруу

Остеотомияны симуляциялаган компьютердик операция сөөк кесүү катары белгилүү. жөнөкөй учак же чектеш учактардын үч өлчөмдүү массиви кесүү куралы катары тандалып алынышы мүмкүн. 

Позиция, багыт, өлчөмү, жана калыңдыгы эки вариантта да жөнгө салынат. Оператор адегенде кесүү куралын пландаштырылган остеотомияга салып, андан кийин кесүү командасын активдештирүү менен кесим жасайт. 

Бул операция объектти рекорддоо же атын алмаштыруу менен дифференциациялоого мүмкүн болгон эки жаңы объектиге бөлөт. Сөөктөр кыймылдаганда, алар трансформациянын эки түрүнөн өтүшөт: которуу жана айлануу

 • Которуу айлануусуз кыймылды билдирет (жылмалоо)
 • Айлануу бир пунктту айландыруу дегенди билдирет.

Пландаштыруу учурунда трансформациянын эки түрү да талап кылынат. 

Которуу координаталоо системасы балта багытында аткарылышы мүмкүн, ал эми айлануу ар кандай негизги пункттун тегерегинде аткарылышы мүмкүн.  Программа колдонуучуга айлануу борборун тандоого мүмкүндүк берет.

 • Стоматологиялык артикуляция

Салттуу пландаштыруу акыркы окклюзияны аныктоо үчүн кол менен таш стоматологиялык моделдерди камтыйт. Бул маневр тез жана ишеничтүү, эрте байланыштар жонокой аныкталат, окклюзивдүү өзгөртүүлөрдү жеңилдетет. Бирок санариптик түрдө акыркы окклюзияны орнотуу кыйын. 

Жогорку жана төмөнкү санариптик стоматологиялык моделдер бир-бирин тыя турган сүрөттөр болуп саналат. Мындан тышкары, КАСС-та тактильдик сезим жок, ошондой эле реалдуу убакыттагы кагылышуу чектөөлөрү да жок . Бул факторлордун айынан эки стоматологиялык моделди окклюзияга коюу убакытты талап кылат. Акыркы окклюзия биринчи учурдагы КАСС күн тартибинде таш моделдер боюнча түзүлгөн.

Андан кийин моделдер санариптик-финалдык-окклюзия-шаблонду түзүү үчүн акыркы окклюзияда сканерден сканерден өтүшөт. Бул шаблон алардын акыркы окклюзиясында жогорку жана төмөнкү тиштерин сүрөттөгөн компьютерден түзүлгөн объект болуп саналат.

Ал эки бөлүмгө бөлүнгөн: 

 1. Жогорку (жогорку тиштери) 
 2. Төмөнкү (төмөнкү тиштери). 

Түзүлгөндөн кийин шаблон КАСС программалык камсыздоосуна импорттолуп, курама моделдин жаактарын акыркы окклюзивге шайкеш келтирүү үчүн колдонулат. Шайкештик эки кадам жол-жобосу болуп саналат. Шаблон адегенде жаактардын бири менен шайкеш келет. Экинчи жаак андан кийин шаблонго шайкеш келет. 

Жогорку жана төмөнкү тиштери, шаблондогудай акыркы окклюзияда; шаблондун бир бөлүгүн бир жаакка, андан кийин карама-каршы жаакты шаблонго шайкеш келтирүү автоматтык түрдө жаактарды акыркы окклюзияга жайгаштырат.

 • Жумшак-кыртыш морфолинг

Учурдагы программалык топтомдор көзгө көрүнгөн же стоматологиялык-көрүнүктүү сегменттердин кыймылынан улам жумшак ткандардын өзгөрүүлөрүн модельдөөгө болот, жана алар бул үчүн ар кандай стратегияларды колдонушат. Симуляция ыкмалары так жана тез болушу керек. 

Бирок, экөөнө тең жетишүү кыйын, анткени бул өзгөчөлүктөр тескерисинче байланыштуу; модели канчалык так болсо, даярдоо жана иштетүү үчүн ошончолук көп убакыт талап кылынат.  бет жумшак-кыртыш конверт ткандардын ар кандай түрлөрүнөн турган гетерогендүү түзүлүшү болуп саналат, ар бири өз механикалык касиеттери менен: тери, май, туташтыргыч ткандар, булчуң, жана мукоса. 

Мындан тышкары, касиеттери татаал, анткени алар сызыктуу эмес жана анисотропиялык.

 • Пландаштыруу алгоритмдери

Ортогнатиялык хирургия бир же эки жаактагы деформацияларды оңдоо үчүн колдонулат. Бир жаак операциясын пландаштыруу эки жаак операцияга караганда жеңилирээк. жөнөкөй сценарийден баштап, эң татаалга чейин илгерилеп, бир жана кош жаак хирургия үчүн учурдагы пландаштыруу алгоритмдерин ээрчиген бөлүмдөр.

 • Бир жаак максималдуу хирургия

КАСС пландатыруу үчүн жөнөкөй хирургия бир жаак максималдуу хирургия болуп саналат, ал максилла деформацияланганда аткарылат, бирок техника нормалдуу болуп саналат.

Пландаштыруучу бул сценарий боюнча үч чечим чыгарат: акыркы окклюзиция, вертикалдык максиллярдык позиция (башкача айтканда, жогорку стоматологиялык орто пункттун позициясы), жана толуктоочу гениопластиканын зарылдыгын аныктоо үчүн баа берүү.

 • Бир жаак маникулярдык хирургия

Кийинки эң оор процедура бир жаак манидибулярдык хирургия болуп саналат, ал адам деформацияланганда аткарылат, бирок максилла нормалдуу болуп саналат.  Бул манитулярдык рамус остеотомияларын (сагиттал, вертикалдык, же тескери Л остеотомияларын) камтыйт деп божомолдоо.

Төрт чечим кабыл алынышы керек:

 1. Акыркы окклюзия,
 2. Туура проксималдык сегмент шайкештиги
 3. Сол проксималдык сегмент шайкештиги
 4. Акыркы симметрия.

 

 • Кош жаак хирургиясы 

Эки жаак деформацияланганда же жаактардын ортосундагы айырма ушунчалык чоң болгондо, эки жаак да көчүрүлүшү керек, ал тургай, бири нормалдуу болсо да, кош жаак операциясы талап кылынат.  Кош жаак операциясы татаал, көп кадамдуу процесс болуп саналат.

Стратегиясыз пландаштыруу убакытты текке кетирет, каталарга алып келет, ошондой эле канааттандырарлык эмес натыйжаларды берет.  Авторлор бул процессте хирургдарга жардам берүү үчүн пландаштыруу алгоритмин түзүштү.

 • Планды аткарууга даярдануу

Пландаштыруу операция учурунда ишке ашыруу мүмкүн эмес болсо, пайдасыз болуп саналат.  Түпкү максаты пландаштырылгандай хирургиялык жыйынтыкка жетүү болуп саналат. Бул ортогнатиялык хирургияда сөөк сегменттери алардын көздөгөн жерине так көчүрүлгөндө жетишилет.

Бул максатта бир нече жол-жоболор жана аспаптар иштелип чыккан, жана алардын баары операцияга чейин даярдануу зарыл. Стоматологиялык жана стоматологиялык эмес өзгөрүлгүс сөөк сегменттери жаак остеотомиялар натыйжасы болушу мүмкүн. Остеотомиялардын жайгашуусу өндүрүлгөн сегменттердин түрүн жана санын аныктайт.

Мисалы, гениопластикада бир стоматологиялык эмес сегмент түзүлөт.  Бир стоматологиялык сегмент стандарттык LeFort I остеотомияда өндүрүлөт. Үч сегмент мандибулярдык рамус остеотомиясында түзүлөт: бир дистал жана эки проксималдуу; дисталь стоматологиялык, бирок проксималдар эмес.

 

Корутунду

Жаак деформациялары хирургиялык жол менен оңдолушу мүмкүн жумшактан катуу кемчиликтерге чейин болушу мүмкүн жалпы шарт болуп саналат. Кээ бир учурларда жогорку же төмөнкү жаак, же экөө тең өтө жай же өтө тез өсүшү мүмкүн, натыйжада туура эмес окклюзия, же биринчи молярларга карата тиштин туура эмес шайкештиги.

Жаак деформациялары сиздин жогорку жана төмөнкү жаактардын ортосундагы өсүү айырмачылыктарынан тышкары, генетикалык факторлор, травматизм, жана кээ бир төрөт кемчиликтери себеп болушу мүмкүн.