ຫນ້ານີ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຮງຫມໍສໍາລັບການສື່ສານທັງຫມົດ.

Dr. Amber Haseeb

ເນື້ອງອກ Musculoskeletal · Ankle Arthrodesis

ໂທຟຣີ - ໂທຫາໂຮງຫມໍທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ

ສູນຊ່ຽວຊານUM (UMSC)

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

1998

ປີທີ່ກໍ່ຕັ້ງ

270

ພະນັກງານທາງການແພດ

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່

UMSC, Lot 28, Lorong Universiti, Lembah Pantai, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

ກ່ຽວກັບ