ຫນ້ານີ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຮງຫມໍສໍາລັບການສື່ສານທັງຫມົດ.

Dr. Jayaram Reddy

ການຕິດເຊື້ອທາງລໍາໄສ້ · ແສງສີຂຽວ Laser Prostatectomy

ໂທຟຣີ - ໂທຫາໂຮງຫມໍທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ

ໂຮງຫມໍ DECCAN

Telangana, India

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່

06-6-903/A & B Raj Bhavan Road Durga Nagar Colony Somajiguda Hyderabad Hyderabad Telangana India

ກ່ຽວກັບ

ດຣ. Jayaram Reddy, ຫມໍຜ່າຕັດUrologist and Consultant Transplant Surgeon ທີ່ໂຮງຫມໍ Deccan, ອວດອາຊີບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ 32 ປີໃນດ້ານurology. ປະສົບການອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດຈັດການກັບຫຼາຍກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການລະບາດຂອງລໍາໄສ້ແລະບັນຫາສຸຂະພາບທາງເພດຂອງຜູ້ຊາຍໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງ Dr. Reddy ໄດ້ຂະຫຍາຍຂັ້ນຕອນທາງທໍລະນີວິທະຍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໂດຍມີຈຸດສຸມໂດຍສະເພາະແມ່ນການທົດແທນRenal Transplantation, Andrology, ແລະ Endourology. ລາວມີຄວາມຮູ້ດີໃນການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການບຸກລຸກຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ລວມທັງUreteroscopy (RIRS), Transurethral Resection of the Prostate (TURP), ແລະ Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP). ພູມຫຼັງການສຶກສາທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງລາວລວມມີ MBBS ຈາກ ວິທະຍາໄລການແພດ Osmania ໃນ Hyderabad, ເປັນ MS in General Surgery ຈາກສະຖາບັນດຽວກັນ, ແລະ MCh in Urology/Genito-Urinary Surgery, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫນ້າຊື່ໃຈຂອງລາວຕື່ມອີກ. ການ ເດີນທາງ ຂອງ Dr. Reddy ໃນ ດ້ານ ການ ແພດ ໄດ້ ເລີ່ມ ຈາກ ປະລິນຍາ ເອກ MBBS ຂອງ ລາວ ຈາກ ວິທະຍາ ໄລ ການ ແພດ Osmania ໃນ ເມືອງ Hyderabad, ຊຶ່ງ ເພິ່ນ ໄດ້ ສໍາ ເລັດ ໃນ ປີ 1979. ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ MS ຂອງລາວໃນGeneral Surgery, ຈົບການສຶກສາຈາກສະຖາບັນດຽວກັນໃນປີ 1984. ຄວາມກະຫາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່urology ພາໃຫ້ລາວໄດ້ຕິດຕາມວິຊາສະເພາະໃນສະຫນາມ, ຈົບລົງໃນ MCh in Urology/Genito-Urinary Surgery ຈາກ ວິທະຍາໄລການແພດ Osmania ໃນເມືອງ Hyderabad ໃນປີ 1988. ການ ອຸທິດ ຕົນ ຂອງ ເພິ່ນ ຕໍ່ ການ ຮຽນ ຮູ້ ແລະ ຄວາມ ພິ ເສດ ຕໍ່ ໄປ ເປັນ ພະຍານ ເຖິງ ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນຍາ ຂອງ ເພິ່ນ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ການ ດູ ແລ ຄົນ ໄຂ້ ຂອງ ເພິ່ນ ດີ ທີ່ ສຸດ. ພາຍ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຂອງ urology, Dr. Reddy ສະ ເຫນີ ໃຫ້ ການ ບໍ ລິ ການ ຢ່າງ ກວ້າງ ຂວາງ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ເງື່ອນ ໄຂ ແລະ ຄວາມ ກັງ ວົນ ຕ່າງໆ. ບາງການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນທີ່ລາວໃຫ້ແມ່ນການຮັກສາເລືອດໃນ Urine (Hematuria), Prostate Laser Surgery, Ureteroscopy (URS), Cystoscopy, ແລະການຄຸ້ມຄອງຂອງ Urinary Tract Obstruction. ປະສົບການອັນກວ້າງຂວາງຂອງລາວຊ່ວຍໃຫ້ລາວສາມາດວິໄຈ ແລະ ປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງທໍລະນີວິທະຍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ພິ ເສດ ຂອງ Dr. Reddy ໃນ ການ ປິ່ນ ປົວ Renal Transplantation ແມ່ນ ຊັບ ສິນ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ຕໍ່ ຂະ ແຫນງ ການ ຂອງ ການ ຜ່າ ຕັດ ແລະ ການ ປິ່ນ ປົວ. ການຜ່າຕັດຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນແລະປ່ຽນແປງຊີວິດສູງເຊິ່ງຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຖືກປ່ຽນເປັນຜູ້ຮັບເຊິ່ງຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຕົນເອງໄດ້ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຜ່າຕັດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຟື້ນຟູຫນ້າທີ່ຂອງຫມາກເຜັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເພີ່ມຄຸນນະພາບລວມຂອງຜູ້ຮັບໃນຊີວິດຢ່າງຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ນອກຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການປູກຫມາກໄຂ່ມຸກແລ້ວ, ດຣ. Reddy ຍັງໄດ້ພັດທະນາການມີຫນ້າຢ່າງແຂງແຮງໃນຂົງເຂດຂອງ Andrology. Andrology ແມ່ນ subspecialty ຂອງ urology ທີ່ພົວພັນກັບສຸຂະພາບການສືບພັນຜູ້ຊາຍແລະບັນຫາທາງເພດ. ຄວາມສາມາດຂອງ Dr. Reddy ໃນດ້ານນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈະເລີນພັນຂອງຜູ້ຊາຍ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງເພດ, ແລະຄວາມກັງວົນດ້ານສຸຂະພາບສະເພາະຜູ້ຊາຍອື່ນໆ. Endourology ແມ່ນອີກດ້ານຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມພິເສດຂອງ Dr. Reddy. ຂະແຫນງການນີ້ສຸມໃສ່ຂັ້ນຕອນການບຸກລຸກຫນ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອປິ່ນປົວສະພາບທາງທໍລະນີວິທະຍາຕ່າງໆ. ເຕັກນິກທີ່ກ້າວຫນ້າບາງຢ່າງທີ່ລາວຊໍານານໃນການປະກອບມີ Ureteroscopy (URS), Transurethral Resection of the Prostate (TURP), ແລະ Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP). ວິທີການບຸກລຸກຫນ້ອຍທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເວລາຟື້ນຟູທີ່ສັ້ນກວ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະບາຍຫຼັງການດໍາເນີນງານ. ຄວາມ ຮູ້ ອັນ ເລິກ ຊຶ້ງ ຂອງ Dr. Reddy, ປະ ສົບ ການ ອັນ ກວ້າງ ໃຫຍ່, ແລະ ການ ສະ ແຫວ ງຫາ ຄວາມ ກ້າວ ຫນ້າ ທາງ ການ ແພດ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ເປັນ ຊັບ ສິນ ທີ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ ຫລາຍ ໃນ ຂົງ ເຂດ ຂອງ urology. ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນ ຍາ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຈະ ອົດ ທົນ ຕໍ່ ສຸ ຂະ ພາບ ດີ, ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ການ ດູ ແລ ທີ່ ຕັດ ອອກ, ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ເປັນ ຫມໍ ປິ່ນ ປົວ ທີ່ ມີ ຄວາມ ນັບ ຖື ແລະ ສະ ແຫວງ ຫາ ຢູ່ ໂຮງ ຫມໍ Deccan. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງລາວ, ຄົນເຈັບສາມາດໄວ້ວາງໃຈວ່າຄວາມກັງວົນທາງurological ຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍລະດັບຄວາມຊ່ຽວຊານແລະການດູແລສູງສຸດ.