ຫນ້ານີ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍໂຮງຫມໍສໍາລັບການສື່ສານທັງຫມົດ.

Dr. Ji Hong Lee

ພະຍາດຫົວໃຈ · ພູມຄຸ້ມກັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ໂທຟຣີ - ໂທຫາໂຮງຫມໍທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໂດຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ

Songdo Wellness Center

Incheon, South Korea

5

ທ່ານໝໍ

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່

2F, 100 Artcenter-daero 168beon-gil Yeonsu-gu Incheon South Korea

ກ່ຽວກັບ

Dr. Ji Hong Lee ເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດທີ່ມີຄວາມສໍາເລັດແລະອຸທິດຕົນຢ່າງສູງ, ປະຈຸບັນຮັບຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສູນ Songdo Wellness. ດ້ວຍຄວາມພິເສດດ້ານການແພດປະຈໍາຄອບຄົວ, ດຣ. ລີ ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສົບການທີ່ອຸດົມສົມບູນມາສູ່ບົດບາດຂອງລາວ. ລາວ ເປັນ ສະ ມາ ຊິກ ສະ ມາ ຊິກ ສະ ມາ ຊິກ ສະ ມາ ຄົມ Ultrasound ຂອງ ເກົາ ຫຼີ ຕະ ຫຼອດ ຊີ ວິດ ສໍາ ລັບ ການ ວິ ໄຈ ແລະ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ , ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ຂອງ ລາວ ໃນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເຕັກ ນິກ ການ ວິ ໄຈ ທີ່ ກ້າວ ຫນ້າ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຂອງ ລາວ . ດຣ. ລີ ຍັງ ເປັນ ສະ ມາ ຊິກ ຊີ ວິດ ຂອງ ສະ ມາ ຄົມ Ultrasound ສໍາ ລັບ ການ ຜ່າ ຕັດ ເກົາ ຫຼີ ໂດຍ ໄດ້ ເນັ້ນ ເຖິງ ຄວາມ ສາ ມາດ ຂອງ ລາວ ໃນ ຂັ້ນ ຕອນ ທີ່ ນໍາ ພາ ດ້ວຍ ອຸ ນ ຫະ ລັດ. ນອກນັ້ນ, ລາວຍັງຖືໃບຢັ້ງຢືນຈາກສູນSeverance Cardiovascular Center for Echocardiography, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນການປະເມີນສຸຂະພາບຫົວໃຈໂດຍຜ່ານechocardiography. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບໂດເມນທາງການແພດຕ່າງໆ, ດຣ. ລີເປັນສະມາຊິກປະຈໍາຂອງສະມາຄົມກາສະໂຕຣອິນໂດສໂຄໂຣນາລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນເປັນຫມໍລໍາໄສ້ຈາກສະມາຄົມການແພດຄອບຄົວ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການgastroscopic. ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນ ຍາ ຂອງ Dr. Ji Hong Lee ຕໍ່ ການ ຮຽນ ຕໍ່ ເນື່ອງ ແມ່ນ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງ ຜ່ານ ການ ສໍາ ເລັດ ຂອງ ເພິ່ນ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ສາດ ສະ ຈາກ ການ ປະ ຕິ ບັດ ສາດ ສະ ດີ ທັງ ຫມົດ ໃນ ປີ 2018. ການ ອຸທິດ ຕົນ ນີ້ ເພື່ອ ໃຫ້ ທັນ ກັບ ຄວາມ ກ້າວຫນ້າ ຫຼ້າ ສຸດ ໃນ ດ້ານ ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີ ການ ແພດ ເຮັດ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ລາວ ໃຫ້ ການ ດູ ແລ ທີ່ ສູງ ສຸດ ແກ່ ຄົນ ເຈັບ ລາວ. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ການເປັນສະມາຊິກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມການແພດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ດຣ. Ji Hong Lee ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຮູ້ກັນດີກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດໃນຄອບຄົວ, ການວິໄຈultrasound, echocardiography, ແລະ ການສັກຢາໃນລໍາໄສ້. ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນ ຍາ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຈະ ອົດ ທົນ ຕໍ່ ສຸ ຂະ ພາບ ດີ ແລະ ການ ສະ ແຫວ ງຫາ ຄວາມ ດີ ເລີດ ຂອງ ລາວ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ເປັນ ຊັບ ສິນ ທີ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ໃຫ້ ແກ່ ສູນ ບໍ ລິ ສັດ Songdo Wellness ແລະ ຊຸມ ຊົນ ດ້ານ ສຸ ຂະ ພາບ ທັງ ຫມົດ.