ການຜ່າຕັດລໍາໂພສໂຄໂຣນາ

ວັນທີອັບເດດຫຼ້າສຸດ: 03-Nov-2023

ຕົ້ນສະບັບຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ