ဤစာမျက်နှာသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအတွက် ဆေးရုံမှ တစ်ခုတည်းသာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

Dr. ဂူနေး ကဗ်ဒား

ရင်သားခွဲစိတ်ကုသမှု · ဆံပင်အစားထိုးခြင်း

အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု - အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံများကို အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။

Cavdar Aesstic Plastic ခွဲစိတ်ကုသရေး ဗဟိုဌာန

Istanbul, Turkiye

1

ဟိဟိ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

Bahcelievler Bahcelievler Merkez Istanbul Turkiye

အကြောင်း