ဤစာမျက်နှာသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအတွက် ဆေးရုံမှ တစ်ခုတည်းသာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

Dr. ဟက်ဆန် ဘာစရီ မန္တီ

အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု - အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံများကို အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။

ပုဂ္ဂလိက EPC ဆေးရုံ

Adana, Turkiye

27

ဟိဟိ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

C Blok Altıneller okulu arkası no:5/D 85363. Sokak 100 yıl mah Cukurova Adana Turkiye

အကြောင်း