ဤစာမျက်နှာသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအတွက် ဆေးရုံမှ တစ်ခုတည်းသာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

Dr. Sudep Verma

Aortic vve stenosis · နှလုံးရောဂါကက်သရက်

အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု - အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံများကို အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။

ကင်မ်ဆေးရုံများ

Telangana, India

325

ကုတင်များ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

1-8-31/1 Minister Road Krishna Nagar Colony Ramgopalpet Hyderabad Hyderabad Telangana India

အကြောင်း