ဤစာမျက်နှာသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအတွက် ဆေးရုံမှ တစ်ခုတည်းသာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

Dr. Yigit Kultur

ကျောရိုးဒဏ်ရာ · ပန်းရောင်ရောဂါ

အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု - အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံများကို အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။

ပုဂ္ဂလိက ဂါဇီယိုစမန်ပါဆာ ဆေးရုံ

Istanbul, Turkiye

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

Merkez Gaziosmanpasa Istanbul Turkiye

အကြောင်း