ဤစာမျက်နှာသည် ဆက်သွယ်ရေးအားလုံးအတွက် ဆေးရုံမှ တစ်ခုတည်းသာ စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု - အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆေးရုံများကို အခမဲ့ခေါ်ဆိုပါ။

အထူးကျွမ်းကျင်သော နှလုံးဗေဒဗဟိုဌာန

Kujawsko-Pomorskie, Poland

7

ဟိဟိ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ

ul. Kościelna Powiat chełmiński Kujawsko-Pomorskie Poland