နှာခေါင်း (Epistaxis)

နောက်ဆုံးသတင်းမှတ်တမ်း ရက်စွဲ: 21-Apr-2023

မူရင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသည်