ပြောင်းသာလဲသာရှိသော bronchoscopy

နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်ရက်စွဲ: 27-Aug-2023

မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာ