ဗီဒီယိုထောက်ပံ့ထားတဲ့ thoracoscopic ခွဲစိတ်ကုသမှု (VATS)

နောက်ဆုံးသတင်းမှတ်တမ်း ရက်စွဲ: 11-Jun-2023

မူရင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသည်