အထက်အစွန်းရောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ

နောက်ဆုံးသတင်းမှတ်တမ်း ရက်စွဲ: 28-Oct-2023

မူရင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသည်