အမျိုးသားများတွင် ရင်သားများ တိုးချဲ့ခြင်း (Gynecomastia)

နောက်ဆုံးသတင်းမှတ်တမ်း ရက်စွဲ: 10-May-2023

မူရင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသည်