အော်တိုကစ်ရောဂါ

နောက်ဆုံးသတင်းမှတ်တမ်း ရက်စွဲ: 13-Jun-2023

မူရင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသည်