USG tętnic szyjnych

Data ostatniej aktualizacji: 30-Oct-2023

Oryginalnie napisany w języku angielskim