Chirurgie toracoscopică video-asistată (VATS)

Ultima actualizare: 11-Jun-2023

Scris inițial în engleză