Denna sida hanteras enbart av sjukhuset för all kommunikation.

Dr. Jayaram Reddy

Urinvägsinfektion · Grönt ljus laser prostatektomi

Gratis samtal - Ring sjukhus över hela världen gratis via internet

DECCAN-SJUKHUSET

Telangana, India

Kontaktinformation

06-6-903/A & B Raj Bhavan Road Durga Nagar Colony Somajiguda Hyderabad Hyderabad Telangana India

Handla om

Dr. Jayaram Reddy, en erfaren urolog och konsulttransplantationskirurg vid Deccan Hospital, har en imponerande 32-årig karriär inom urologiområdet. Hans stora erfarenhet har gjort det möjligt för honom att framgångsrikt hantera många fall relaterade till urinvägsproblem och manliga sexuella hälsoproblem. Dr. Reddys expertis spänner över ett brett spektrum av urologiska procedurer, med särskilt fokus på njurtransplantation, andrologi och endourologi. Han är väl förtrogen med att utföra minimalt invasiva ingrepp, inklusive ureteroskopi (RIRS), transuretral resektion av prostatan (TURP) och Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP). Hans omfattande utbildningsbakgrund inkluderar en MBBS från Osmania Medical College i Hyderabad, en MS i allmän kirurgi från samma institution och en MCh i urologi/genito-urinkirurgi, vilket ytterligare stärker hans meriter. Dr. Reddys resa inom medicinområdet började med hans MBBS-examen från Osmania Medical College i Hyderabad, som han avslutade 1979. Han fortsatte sedan sin magisterexamen i allmän kirurgi och tog examen från samma institution 1984. Hans törst efter kunskap och en passion för urologi ledde honom till att specialisera sig inom området, vilket kulminerade i en MCh i urologi/genito-urinkirurgi från Osmania Medical College i Hyderabad 1988. Hans engagemang för kontinuerligt lärande och specialisering är ett bevis på hans engagemang för att ge bästa möjliga vård till sina patienter. Inom urologi erbjuder Dr. Reddy ett omfattande utbud av tjänster för att ta itu med olika tillstånd och problem. Några av de viktigaste tjänsterna han tillhandahåller inkluderar behandling av blod i urinen (hematuri), prostatalaserkirurgi, ureteroskopi (URS), cystoskopi och hantering av urinvägsobstruktion. Hans omfattande erfarenhet gör det möjligt för honom att diagnostisera och behandla ett brett spektrum av urologiska sjukdomar, vilket säkerställer att patienterna får den mest lämpliga och effektiva vården. Dr. Reddys specialisering inom njurtransplantation är en betydande tillgång för urologi och transplantationskirurgi. Njurtransplantation är ett mycket komplext och livsförändrande ingrepp där en frisk njure transplanteras till en mottagare vars egna njurar har förlorat sin förmåga att fungera korrekt. Detta kirurgiska ingrepp syftar till att återställa optimal njurfunktion och dramatiskt förbättra mottagarens totala livskvalitet. Utöver sin expertis inom njurtransplantation har Dr. Reddy utvecklat en stark närvaro inom andrologiområdet. Andrologi är en subspecialitet inom urologi som behandlar manlig reproduktiv hälsa och sexuella problem. Dr. Reddys skicklighet inom detta område utrustar honom för att ta itu med frågor som rör manlig fertilitet, sexuell dysfunktion och andra mansspecifika hälsoproblem. Endourologi är en annan viktig aspekt av Dr. Reddys specialisering. Detta område fokuserar på minimalinvasiva procedurer för att behandla olika urologiska tillstånd. Några av de avancerade tekniker han är skicklig på inkluderar ureteroskopi (URS), transuretral resektion av prostata (TURP) och Holmium Laser Enucleation of the Prostate (HoLEP). Dessa minimalt invasiva metoder ger patienterna fördelarna med kortare återhämtningstider och minskat postoperativt obehag. Dr. Reddys djupa kunskap, stora erfarenhet och ständiga strävan efter medicinska framsteg gör honom till en ovärderlig tillgång inom urologiområdet. Hans engagemang för patienternas välbefinnande, i kombination med hans förmåga att tillhandahålla banbrytande vård, gör honom till en respekterad och eftertraktad urolog på Deccan Hospital. Under hans ledning kan patienterna lita på att deras urologiska problem kommer att hanteras med högsta expertis och omsorg.