โรงพยาบาลซูเลคา ชาร์จาห์

Dr. คาลดูน อาโบ ดักกา

ประสบการณ์: 14 ปี

ภาพรวม