เพจนี้ได้รับการจัดการโดยโรงพยาบาลเพียงผู้เดียวสำหรับการสื่อสารทั้งหมด

Dr. จู ซอง-ยอล

โรคประสาทและกล้ามเนื้อ · โรคเส้นประสาทส่วนปลาย

โทรฟรี - โทรโรงพยาบาลทั่วโลกฟรีโดยใช้อินเทอร์เน็ต

โรงพยาบาลแฮดง

Busan, South Korea

1969

ปีที่ก่อตั้ง

293

เตียง

ข้อมูลติดต่อ

133 Taejong-ro, Yeongdo-gu, Busan

เกี่ยวกับ

Dr. Joo Seong-yeol: ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่เชื่อถือได้ของคุณที่โรงพยาบาลแฮดง ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการดูแลระบบประสาทโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งดร. จูซองยอลยืนเป็นบุคคลสําคัญที่โรงพยาบาลแฮดง ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาทางระบบประสาทที่เห็นอกเห็นใจและล้ําสมัยไม่จําเป็นต้องมองไปไกลกว่านี้เพราะดร. จูซองยอลมีความรู้และประสบการณ์มากมายในสาขานี้ทําให้เขาเป็นสัญญาณแห่งความหวังสําหรับผู้ที่เผชิญกับความท้าทายทางระบบประสาท สาขาที่เชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Dr. Joo Seong-yeol ครอบคลุมเงื่อนไขทางระบบประสาทที่หลากหลาย ด้วยความทุ่มเทในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเขาเชี่ยวชาญใน: อาการปวดหัว: ให้การบรรเทาอาการปวดหัวถาวรที่รบกวนชีวิตประจําวันของคุณ อาการวิงเวียนศีรษะ: นําเสนอวิธีแก้ปัญหาอาการวิงเวียนศีรษะและวิงเวียนศีรษะช่วยให้คุณคืนความสมดุลได้ โรคหลอดเลือดสมอง: ผู้บุกเบิกการดูแลโรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้การรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โรคลมชัก: การจัดการโรคลมชักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณ ภาวะสมองเสื่อม: แนะนําผู้ป่วยและครอบครัวผ่านความซับซ้อนของภาวะสมองเสื่อม ดายสกิน: จัดการกับความผิดปกติของการเคลื่อนไหวด้วยความแม่นยําและการดูแล เส้นประสาทส่วนปลาย: การวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย โรคกล้ามเนื้อ: ความเชี่ยวชาญในการจัดการเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่หลากหลาย ประวัติการศึกษา การเดินทางสู่ความเป็นเลิศด้านประสาทวิทยาของ Dr. Joo Seong-yeol เริ่มต้นด้วยรากฐานที่มั่นคง: จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน สําเร็จการฝึกอบรมด้านประสาทวิทยาและประสาทวิทยาอย่างเข้มงวดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Ajou เคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาล Sacheon Hanmaeum ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ภาคปฏิบัติของเขา ปัจจุบันเขาขยายความเชี่ยวชาญของเขาไปยังผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแฮดง นอกจากนี้ Dr. Joo Seong-yeol ยังทําหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ที่ปรึกษาด้านประสาทวิทยาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Ajou แบ่งปันความรู้ของเขากับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รุ่นต่อไป การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนมืออาชีพ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของ Dr. Joo Seong-yeol ขยายไปไกลกว่าการปฏิบัติของเขา เขาเป็นสมาชิกที่นับถือของสมาคมวิชาชีพต่างๆ: สมาชิกปกติของสมาคมประสาทวิทยาเกาหลี: ติดตามความก้าวหน้าล่าสุดด้านประสาทวิทยา สมาชิกปกติของสมาคมภาวะสมองเสื่อมเกาหลี: รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและการดูแลภาวะสมองเสื่อม สมาชิกประสาทวิทยาคลินิกเกาหลี: มีส่วนร่วมในสาขาประสาทวิทยาคลินิก สมาชิกของสมาคมสรีรวิทยา: สํารวจความซับซ้อนของการทํางานของระบบประสาท สมาชิกปกติของสมาคมปวดหัวเกาหลี: ให้การดูแลเฉพาะสําหรับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัว เมื่อคุณเลือก Dr. Joo Seong-yeol เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาคุณกําลังเลือกพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งอุทิศตนเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ สัมผัสความแตกต่างในการดูแลระบบประสาทในวันนี้ ที่ซึ่งความเชี่ยวชาญตรงกับความเห็นอกเห็นใจ เฉพาะที่โรงพยาบาลแฮดงกับดร. จู ซอง-ยอล การเดินทางสู่สุขภาพทางระบบประสาทที่ดีขึ้นของคุณเริ่มต้นที่นี่