ศูนย์การแพทย์ชาเรเซเดค

Dr. เมียร์ เกอร์ชบาอุม

ประสบการณ์: 27 ปี

ภาพรวม