การตรวจสอบ Holter ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่อัพเดทล่าสุด: 30-Jan-2023

ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ