การผ่าตัดทรวงอกด้วยวิดีโอช่วย (VATS)

วันที่อัพเดทล่าสุด: 11-Jun-2023

ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ