การผ่าตัดส่องกล้อง Polypectomy

วันที่อัพเดทล่าสุด: 04-Mar-2023

ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ