การรักษาด้วยรังสีปรับความเข้ม (IMRT)

วันที่อัพเดตล่าสุด: 29-Oct-2023

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ