การรักษาด้วยรังสีร่างกายแบบ Stereotactic (SBRT)

วันที่อัพเดทล่าสุด: 30-Oct-2023

ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ