ความผิดปกติของการเผาผลาญที่สืบทอดมา

วันที่อัพเดทล่าสุด: 08-Jun-2023

ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ