ความผิดปกติของหลายระบบ

วันที่อัพเดทล่าสุด: 13-Mar-2023

ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาอังกฤษ