ลําไส้เล็กอุดตัน

วันที่อัพเดตล่าสุด: 07-Mar-2023

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ