Trang này do bệnh viện quản lý duy nhất đối với mọi thông tin liên lạc.

Dr. Bài hát Siyoung

Ung thư tuyến tụy

Cuộc gọi miễn phí - Gọi miễn phí tới các bệnh viện trên toàn thế giới bằng internet

Bệnh viện thôi việc

Seoul, South Korea

1885

Năm thành lập

2.1K

Nhiêu bác sĩ

71.3K

Hoạt động mỗi năm

8.2K

Nhân viên y tế

Thông tin liên lạc

50-1 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea

Về

Bác sĩ Siyoung Song là một trong những Chuyên gia Ung thư Tuyến tụy giỏi nhất làm việc tại Bệnh viện Severance ở Seoul, Hàn Quốc. Ung thư tuyến tụy là từ những loại ung thư thường có tiên lượng xấu hơn. Ngoài ra, ung thư tuyến tụy thường được chẩn đoán ở giai đoạn sau, thường là khi đảo ngược không hoàn toàn có thể. Do đó, thông thường, một bác sĩ có kinh nghiệm được chỉ định với các trường hợp ung thư tuyến tụy để họ biết cách đối phó với những trường hợp phức tạp này. Bác sĩ Siyoung Song đã theo đuổi tất cả các chương trình giáo dục y tế của mình từ Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Anh ấy là một bác sĩ có trình độ cao, người nhận thức rõ về những gì và cách anh ấy thực hiện công việc của mình. Bệnh nhân của anh ta tin tưởng anh ta một cách mù quáng. Tất cả các trường hợp mà anh ấy đã điều trị thành công đều nói lên những dịch vụ và tính chuyên nghiệp đáng chú ý của anh ấy và cuối cùng khiến bệnh nhân phải đến gặp anh ấy để được tư vấn. Bác sĩ Siyoung Song đề cập đến bệnh ung thư tuyến tụy một cách chuyên nghiệp và nhân đạo. Ông nhận thức được rằng những bệnh nhân có các trường hợp tiến triển cần được tư vấn nhiều hơn là điều trị, và vì vậy, trọng tâm của ông là cả tư vấn và điều trị cho bệnh nhân của mình để họ không cảm thấy như thể mọi hy vọng bị mất. Tương tự, bệnh nhân trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư cũng cần được tư vấn cùng với việc điều trị. Kỹ thuật tư vấn của ông là vô song và thuyết phục đến mức bệnh nhân tin rằng bất cứ điều gì bác sĩ Siyoung Song quyết định cho họ sẽ là quyết định tốt nhất. Bác sĩ Siyoung Song tiếp tục tư vấn và điều trị cho bệnh nhân của mình giống như cách ông đã từng làm trong những ngày đầu hành nghề. Anh ấy thực sự là một bác sĩ tuyệt vời và là một trong những người giỏi nhất tồn tại ngày nay.