Trang này do bệnh viện quản lý duy nhất đối với mọi thông tin liên lạc.

Dr. Maisarah Jalalonmuhali

Tăng huyết áp do thận · Bệnh thận mãn tính

Cuộc gọi miễn phí - Gọi miễn phí tới các bệnh viện trên toàn thế giới bằng internet

Trung tâm Chuyên khoa UM (UMSC)

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

1998

Năm thành lập

270

Nhân viên y tế

Thông tin liên lạc

UMSC, Lot 28, Lorong Universiti, Lembah Pantai, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

Về