Trang này do bệnh viện quản lý duy nhất đối với mọi thông tin liên lạc.

Dr. Vasfiye Burcu Albay

Chứng nhức đầu · Bệnh Parkinson

Cuộc gọi miễn phí - Gọi miễn phí tới các bệnh viện trên toàn thế giới bằng internet

Bệnh viện tư nhân Yenisehir

Mersin, Turkiye

38

Nhiêu bác sĩ

Thông tin liên lạc

Guvenevler Yenisehir Mersin Turkiye

Về