Trang này do bệnh viện quản lý duy nhất đối với mọi thông tin liên lạc.

Cuộc gọi miễn phí - Gọi miễn phí tới các bệnh viện trên toàn thế giới bằng internet

Kliniczny Szpital Wojewodzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krolowej w Rzeszowie

Podkarpackie, Poland

1989

Năm thành lập

33

Giường

Thông tin liên lạc

Lwowska 60, 35-301 Rzeszow