Trang này do bệnh viện quản lý duy nhất đối với mọi thông tin liên lạc.

Cuộc gọi miễn phí - Gọi miễn phí tới các bệnh viện trên toàn thế giới bằng internet

Trung tâm nhãn khoa chuyên khoa

Kujawsko-Pomorskie, Poland

7

Nhiêu bác sĩ

Thông tin liên lạc

ul. Kościelna Powiat chełmiński Kujawsko-Pomorskie Poland